Skelbiame 28-osios tarptautinės mokslinės Jono Jablonskio konferencijos „Kalba ir laikmetis: asmens, kartos, visuomenės reprezentacijos kalboje“ programą

Šių metų rugsėjo 21–22 d. Lietuvių kalbos institute (Petro Vileišio g. 5, Vilnius) vyks tradicinė 28-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija Kalba ir laikmetis: asmens, kartos, visuomenės reprezentacijos kalboje.

Konferencija tarpdisciplininė ‒ joje susitiks ir pranešimus skaitys kalbininkai, literatūrologai ir istorikai, kurie gvildens tokias temas kaip tikrovės konstravimas ir kalba, imigrantų / tautinių mažumų kalbinė ir kultūrinė integracija, kalba ir visuomenė, kalbos politika ir kalbos ideologija, kalba ir tapatybė ir kt. Dviejų dienų trukmės konferencijoje pranešimus skaitys net 48 mokslininkai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos ir kt.

Konferenciją organizuoja Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centras kartu su Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Taikomosios kalbotyros instituto Lietuvių kalbos katedra.

Konferencijos programa.

On September 21–22, 2023 at the Institute of the Lithuanian Language (Petro Vileišio St 5, Vilnius) the 28th international scientific conference of Jonas Jablonskis Language and the Times: Representations of the Person, Generation and Society in Language will be held.

Conference is interdisciplinary. Linguists, literature researchers and historians will meet and give paper and poster presentations on topics like construction of reality and language, linguistic and cultural integration of immigrants / ethnic minorities, language and society, language policy and language ideology, language and identity etc. In two days conference even 48 scientists from Lithuania, Latvia, Estonia, Poland, Ukraine and other countries will participate.

Conference is organised by Research Centre of Standard Language of the Institute of the Lithuanian Language and Department of the Lithuanian Language of Institute of Applied Linguistics of Faculty of Philology of Vilnius University.

Conference programme.