Pasirodė prof. dr. Dalios Pakalniškienės mokslo studija „Lietuvių kalbos intarpinių ir „sta“ kamieno veiksmažodžių struktūra ir semantika (CiC- tipas)“

Pasirodė elektroninė Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro vyresniosios mokslo darbuotojos prof. dr. Dalios Pakalniškienės mokslo studija Lietuvių kalbos intarpinių ir sta kamieno veiksmažodžių struktūra ir semantika (CiC- tipas).

Ši mokslo studija yra pirmoji planuojamo kompleksinio lietuvių kalbos intarpinių ir sta kamieno veiksmažodžių tyrimo dalis. Dėl gana didelės pačių veiksmažodžių imties ir analizės daugiaaspektiškumo apsispręsta tyrimo rezultatus pateikti analizuojamųjų veiksmažodžių vokalizmo, lėmusio daugelį šios fleksinės klasės parametrų, pagrindu: šįkart pristatomas CiC- tipo veiksmažodžių tyrimas.

Studijoje derinami sinchroniniai ir diachroniniai tyrimo metodai. Išsamus intarpinių ir sta kamieno veiksmažodžių inventorius, suregistruotas iš įvairių šaltinių – senųjų raštų, tarmių, dabartinės kalbos, – ir veiksmažodžių formaliosios struktūros, darybos ir semantikos tyrimas leidžia atskleisti intarpinių ir sta kamieno veiksmažodžių raidą, formos ir turinio pokyčių priežastis bei pasekmes, identifikuoti archaizmus ir inovacijas.

Studiją sudaro įvadas, keturios analitinės dalys, išvados, šaltinių ir literatūros sąrašas.

Įvade pateikiama intarpinių ir sta kamieno veiksmažodžių charakteristika baltų ir kitų indoeuropiečių kalbų kontekste, pristatomi tyrimo tikslai, bendros metodologinės nuostatos. Keturiose analitinėse dalyse nagrinėjama intarpinių ir sta kamieno veiksmažodžių foneminė, morfologinė struktūra, kilmė, daryba bei semantika.

Studijoje daug dėmesio skiriama formaliajai struktūrai: pirmąkart išsamiai analizuojama tiriamųjų veiksmažodžių foneminė šaknies sandara, fonologinių kitimų pobūdis, variantiškumas ir jo priežastys, variantų konkurencija. Tokia analizė atskleidė foneminės šaknies struktūros poveikį morfologinei šių veiksmažodžių struktūrai ir variantiškumui, darybai ir semantikai.

Prof. dr. Dalios Pakalniškienės mokslo studija Lietuvių kalbos intarpinių ir sta kamieno veiksmažodžių struktūra ir semantika (CiC- tipas).