Pasirodė elektroninė kolektyvinė monografija „Lietuvio kaimynai: draugai ar priešai? Kalbinė vaizdinių analizė“

Nuo šiol prieinama ir elektroninė Bendrinės kalbos tyrimų centro mokslo darbuotojų dr. Loretos Vaičiulytės-Semėnienės, dr. Veslavos Čižik-Prokaševos, dr. Aurelijos Gritėnienės, dr. Danutės Liutkevičienės, dr. Anželikos Gaidienės monografija Lietuvio kaimynai: draugai ar priešai? Kalbinė vaizdinių analizė“.

Kolektyvinėje monografijoje nagrinėjami kaimyno, draugo, priešo, latvio, baltarusio / gudo, lenko, ruso ir vokiečio vaizdiniai kalboje. Knygoje, derinant struktūrinį požiūrį į reikšmę su kognityviniu ir remiantis trimis šaltiniais – Lietuvių kalbos žodynu, Moderniosios tapatybės ideologinio naratyvo tekstynu ir Dabartinės lietuvių kalbos tekstynu, – siekiama parodyti žodžių reikšmių poslinkius ir atsakyti į klausimą, kaip kintant istorinėms, politinėms, ekonominėms, kultūrinėms ir kt. aplinkybėms keičiasi lietuvio požiūris ir santykis su kitu (kaimynu, draugu, priešu, latviu, baltarusiu / gudu, lenku, rusu, vokiečiu), kaip tą kitimą atspindi skirtingų laikotarpių diskursas.

Knyga skiriama ne tik kalbos specialistui, studentui, bet ir etnologui, tautosakininkui, istorikui, kultūrologui ar besidominčiam kito vaizdinio dinamika lietuvio pasaulėžiūroje skirtingais laikotarpiais.

Elektroninė kolektyvinė monografija „Lietuvio kaimynai: draugai ar priešai? Kalbinė vaizdinių analizė“