Lietuvių kalbos institute lankėsi ekspertai iš užsienio

Šių metų kovo 22 d. Lietuvių kalbos institute lankėsi tarptautiniai ekspertai Wojciech Sowa, John Nerbonne Anna Branach-Kallas.

Ekspertai dalyvavo susitikimuose su administracija, mokslo darbuotojais ir doktorantais, jiems buvo pristatyta mokslinė Instituto infrastruktūra.