Geolingvistikos centro vyriausiosios mokslo darbuotojos dr. Rimos Bakšienės publikacija „Naujausi Sūduvos šnektų kalbiniai tyrimai“ portale „Pasaulio lietuvis“

Kviečiame susipažinti su Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro vyriausiosios mokslo darbuotojos dr. Rimos Bakšienės publikacija Naujausi Sūduvos šnektų kalbiniai tyrimai portale Pasaulio lietuvis: https://pasauliolietuvis.lt/naujausi-suduvos-snektu-kalbiniai-tyrimai/.

Minint 2022-uosius metus kaip Sūduvos metus, straipsnyje apžvelgiama Sūduvių (siaurąja prasme) gyventa teritorija, Užnemunė A. Girdenio ir Z. Zinkevičiaus tarmių klasifikacijoje, Užnemunė K. Jauniaus ‒ A. Salio tarmių klasifikacijoje, Užnemunę raižančios izoglosės ir kalbiniai arealai, tarminės savimonės bruožai Suvalkijoje.

Apibendrinant tyrimų rezultatus, atkreipiamas dėmesys į tai, kad naujausi duomenys aiškiai ir neginčijamai parodė vakarų aukštaičių kauniškių ploto kalbinį nevientisumą. Kaip nevienoda yra Sūduvos (ar Suvalkijos) gamta – šiaurės vakarų dalyje, kiek akys užmato, iki pat horizonto driekiasi lygumos, o pietrytinės pusės peizažas jau primena kalvotas Dzūkijos ar net Aukštaitijos apylinkes, – taip skiriasi ir kalba.