Lietuvių kalbos institutas stebėtojo teisėmis prisideda prie tarptautinio Europos leksikografų infrastruktūros projekto ELEXIS

Lietuvių kalbos institutas stebėtojo teisėmis prisideda prie tarptautinio Europos leksikografų infrastruktūros projekto ELEXIS (European Lexicographic Infrastructure: Opening up dictionaries and lexicographic resources) tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. Šiuo projektu susitelkta vykdyti šiuolaikinius leksikografijos tyrimus, parengti leksikografinių išteklių gavimo, susisteminimo ir siejimo strategijas, priemones ir standartus, kurti bei diegti kalbos įrankius. Vienas iš svarbiausių tikslų – sujungti įvairių sričių ir skirtingų kalbų žodynus į vieną bendrą tinklą.

Iš viso ELEXIS bendruomenę sudaro 17 partnerių ir 33 institucijos stebėtojos iš 30 šalių. Visų institucijų stebėtojų sąrašą žr. https://elex.is/observers/.

Daugiau informacijos apie ELEXIS projektą kviečiame skaityti feisbuko puslapyje https://www.facebook.com/elexis.official/ skiltyje „Apie ELEXIS EU“ ir https://elex.is/.