Instituto mokslininkės dalyvavo tarpdalykinėje mokslinėje konferencijoje „Tradicijos ir modernybės sąveika“

Lapkričio 20–21 d. Klaipėdos universitete ir Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko 5-oji tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija „Tradicijos ir modernybės sąveika“, skirta Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800-osioms metinėms ir Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos atkūrimo 30-mečiui. Konferencijoje dalyvavo mokslininkai iš įvairių Lietuvos mokslo įstaigų, Rusijos, Azerbaidžiano.

Dauguma pranešimų siekta aktualizuoti Žemaitijos kultūros reprezentaciją. Analizuoti lingvistiniai, literatūriniai, etnokultūriniai, istoriniai, meniniai, religiniai savitumai, jų kaita. Diskutuota apie tradicijos ir modernybės įtaką jaunajai kartai, ieškant krikščioniškojo dvasingumo, demokratijos, laisvės sampratose.

Konferencijoje pranešimus skaitė Lietuvių kalbos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja Simona Vyniautaitė („Žemaičių regiolekto formavimasis: Plungės geolekto vaidmuo“), vyresnioji mokslo darbuotoja prof. dr. Dalia Pakalniškienė („Apie senosios žemaitiškos raštijos veiksmažodžius“).

Konferencijos programą žr. http://bit.ly/33HI4zK
Konferencijos dalyvių pranešimų santraukų rinkinį žr. http://bit.ly/2X6XATs