Dr. Linos Rutkienės nuotolinė paskaita „Terminų vartosenos aktualijos“

Šių metų gruodžio 7 d. vyko Terminologijos centro mokslo darbuotojos dr. Linos Rutkienės nuotolinė paskaita „Terminų vartosenos aktualijos“. Ji buvo skirta Kauno technologijos universiteto dėstytojams ir doktorantams.

Paskaitoje pristatyti terminų kūrimo ir norminimo principai bei kriterijai, technologijos mokslų atstovams aktualūs internetiniai terminijos ištekliai. Kalbėta apie terminų skolinimosi priežastis, pasiskolintų terminų adaptavimą ir rašybą.

Seminarą padėjo organizuoti ir rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija.