Prūsijos kultūros paveldo slaptojo valstybinio archyvo darbuotojai lankėsi LKI

Š. m. birželio 14 d. akademikės, profesorės Grasildos Blažienės kvietimu Lietuvių kalbos institute lankėsi trys Prūsijos kultūros paveldo slaptojo valstybinio archyvo darbuotojai: dr. Dieteris Heckmannas, habil. dr. Marie-Luisė Heckmann, Alexanderis Baranovas. Svečiai susitiko su Instituto direktore prof. dr. Jolanta Zabarskaite, diskutavo apie slaptajame archyve saugomus turtus, naujausius Prūsijos kultūros tyrimus ir ryšius su Lietuva. Vėliau svečiai aplankė ir lietuvių kalbos turtus, glūdinčius Baltų kalbų ir vardyno centre ir kalbos muziejuje „Lituanistikos židinys“.