AUTORIUS PAVADINIMAS METAI KAINA
Murinienė L. Akmenės apylinkių tekstai 2018 10,00
Morozova N.,

Potašenko G.

Alfavit duchovnyj Vasilia Zolotova 2014 10,00
Mikulėnienė D. Baltų kalbų atlasas 2 CD  2012 9,00
Bakšienė R. Daukšių apylinkių tekstai 2014 10,00
Rinkauskienė R. (sud.) Dusetų apylinkių tekstai 2013 5,00
Kardelis V. (sud.) Dūkšto apylinkių tekstai + CD 2010 5,00
Bacevičiūtė R.,

Sakalauskienė V. (sud.)

Griškabūdžio apylinkių tekstai + CD 2008 5,00
Miškinienė G. (red., parengė) Ivano Luckevičiaus Kitabas 2009 23,00
Paaver M.-L.,

Potašenko G.

Ivano Michailovo gyvenimas ir ikonų tapyba 2014 35,00
Rimša V. Jano Maleckio ir Jano Sekluciano polemika dėl katekizmo kanoninio vertimo 2001 4,00
Aleknavičienė O. Jono Bretkūno Postilė 2005 35,00
Aleknavičienė O. Jono Bretkūno Postilė (CD) 2005 5,00
Lučinskienė M. Jono Jaknavičiaus EwangeliePolskie y Litewskie 2005 13,00
Sakalauskienė V. (sud.) Jurbarko apylinkių tekstai 2013 5,00
Petrokienė R. Jurgio Anbraziejaus Pabrėžos Geografija 2018 10,00
Pupkis A. Kazlų Rūdos savivaldybės vietovardžiai 2014 6,00
Bakšienė R.,

Vaišnienė D.

Klaipėdos krašto aukštaičiai: tekstai ir kontekstai 2014 6,00
Vasiliauskienė V.,

Rutkovska K.

Konstantinas Sirvydas. Punktai sakymų nuo Advento iki Gavėnios 2015 35,00
Vasiliauskienė V.,

Rutkovska K.

Konstantinas Sirvydas. Punktai sakymų Gavėniai 2015 30,00
Leskauskaitė A. Kučiūnų krašto šnektos tekstai + CD 2006 6,00
Jaroslavienė J.,

Tuomienė N.  (sud.)

Lazūnų šnektos tekstai + CD 2013 5,00
Drotvinas V. (parengė) Brodovskis J. Lexicon I t. 2009 23,00
Drotvinas V. (parengė) Brodovskis J. Lexicon II t. 2009 23,00
Drotvinas V. (parengė)  Brodovskis J. Lexicon III t. 2009 16,00
Leskauskaitė A. Leipalingio apylinkių tekstai 2018 10,00
Bacevičiūtė R.,

Ivanauskienė A.,

Leskauskaitė A.,

Trumpa E. (sud.)

Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija 2004 6,00
Bacevičiūtė R.,

Leskauskaitė A.,

Vaišnienė D. (sud.)

Lietuvių tarmės II dalis CD 2005 8,00
Lietuvių tarmės III dalis CD 2011 5,00
Lemeškin I. Lithuanica Aliter 2019 20,00
Lemeškin I.,

Zabarskaitė J. (sud.)

Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas I t. 2008 15,00
Lemeškin I.,

Zabarskaitė J. (sud.)

Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas II t. 2014 20,00
Leskauskaitė A. (sud.) Marcinkonių šnektos tekstai + CD 2009 5,00
Kardelis V. (sud.) Mielagėnų apylinkių tekstai + CD 2006 3,00
Zabarskaitė J. (sud.)

Šiaučiūnaitė-Verbickienė J. (red.)

Mokslas krikščioniškas žemaitiškai parašytas 2009 12,00
Rinkauskienė R. Molėtų apylinkių tekstai 2019 10,00
Judžentytė G., Marcišauskaitė V. Pietų žemaičiai varniškiai 2017 6,00
Tuomienė N. Ramaškonių šnektos tekstai + CD 2008 5,00
Markevičienė Ž.,

Markevičius A.,

Salienė V. (sud.)

Rytų aukštaičiai anykštėnai  + CD 2013 6,00
Balčiūnienė A.,

Varnauskaitė K.,

Leskauskaitė A. (sud.)

Rytų aukštaičiai kupiškėnai + CD 2010 6,00
Meiliūnaitė V.,

Marcišauskaitė V. (sud.)

Rytų aukštaičiai panevėžiškiai + CD 2014 6,00
Rinkauskienė R.,

Bacevičiūtė R.,

Salienė V. (sud.)

Rytų aukštaičiai uteniškiai + CD 2010 6,00
Markevičienė Ž., Markevičius A., Markevičius V. Rytų aukštaičiai širvintiškiai 2018 6,00
Kardelis V.,

Kardelytė-Grinevičienė D. (sud.)

Rytų aukštaičiai vilniškiai + CD 2010 6,00
Kavaliūnaitė G. (parengė) Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija. Senasis testamentas 2008 44,00
Kavaliūnaitė G. (parengė) Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija. Senasis testamentas (su dėžele) 2008 50,00
Braziūnas V. Saula Svalio 2014 6,00
Leskauskaitė A. (sud.) Seirijų šnektos tekstai 2016 10,00
Gudelienė B. Simono Daukanto Žodrodžio ir jo verstų lietuviškų antraščių žodžių INDEKSAI 2010 6,00
Bacevičiūtė R. (sud.) Šakių šnektos tekstai + CD 2006 4,00
Pabrėža J.,

Macišauskaitė V.,

Leskauskaitė A. (sud.)

Šiaurės žemaičiai telšiškiai + CD 2013 6,00
Markevičienė Ž.,

Markevičius A.,

Markevičius V. (sud.)

Širvintiškių tekstai + CD 2009 6,00
Judeikienė A. (sud.) Švėkšnos šnektos tekstai 2005 4,00
Judeikienė A. (sud.) Taip šneka lietuvininkai Saugose + CD 2011 5,00
Kažukauskaitė O.,

Šepetytė R. (parengė)

Pabrėža J. A. Taislius augyminis I t. 2009 23,00
Šepetytė R. (parengė) Pabrėža J. A. Taislius augyminis II t. 2014 25,00
Šepetytė R. (parengė) Pabrėža J. A. Taislius augyminis III t. 2015 25,00
Miškinienė G,

Güllüdağ N. (parengė)

Turkų–lenkų kalbų žodynėlis iš Lietuvos totorių rankraščio (1840) 2008 3,00
Kazlauskaitė R.,

Lapinskienė L.,

Bacevičiūtė R.

Vakarų aukštaičiai šiauliškiai 2007 5,00
Bakšienė R. Vakarų aukštaičių kauniškių priegaidės: Marijampolės šnekta 2016 10,00
Bukantis J.,

Leskauskaitė A.,

Salienė V. (sud.)

Vakarų žemaičiai 2006 5,00
Vidugiris A. (sud.)

Mikulėnienė D. (sud., red.)

Zietelos šnektos tekstai I dalis 2005 6,00
Vidugiris A. (sud.)

Mikulėnienė D. (sud., red.)

Zietelos šnektos tekstai II dalis + CD 2010 6,00