Lietuvos mokslų akademijoje įvyko akad. prof. habil. dr. Grasildos Blažienės ir dr. Onos Aleknavičienės knygų sutiktuvės

Lapkričio 11 d. Lietuvos mokslų akademijos Mažojoje konferencijų salėje įvyko Lietuvių kalbos instituto mokslininkių – akad. prof. habil. dr. Grasildos Blažienės ir dr. Onos Aleknavičienės – kapitalinių mokslo leidinių apie Povilą Frydrichą Ruigį sutiktuvės. Mokslo visuomenei pristatytos dvi knygos: „Povilas Frydrichas Ruigys. Monografija, gramatikos indeksai“ ir „Povilo Frydricho Ruigio gramatika ‘Anfangsgründe einer Littauischen Grammatick’, 1747. Faksimilė, kritinis leidimas, vertimas“.

Povilo Frydricho Ruigio gramatika „Anfangsgründe einer Littauischen Grammatick“, išėjusi 1747 m. Karaliaučiuje, iki šiol į lietuvių kalbą nebuvo išversta ir mokslo reikmėms neišleista. Pirmą kartą paskelbta ir monografija apie Povilą Frydrichą Ruigį.

Renginyje parodyta dokumentų, kuriuos pavyko rasti archyvuose, daugiausia Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve Berlyne, suaktualinti nauji duomenys apie Pilypo ir Povilo Frydricho Ruigių gyvenimą bei jų kultūrinę aplinką. P. F. Ruigio gramatika pristatyta kaip vertingas veikalas kalbotyros tradicijai tirti, apibūdinta jos kūrimo istorija ir kalbos mokymo metodika, iškeltos naujos lingvistinės idėjos.

Renginyje dalyvavo akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė, dr. Ona Aleknavičienė, akad. prof. habil. dr. Domas Kaunas, doc. dr. Vilma Zubaitienė, dr. Kotryna Rekašiūtė. Renginį vedė dr. Inga Strungytė-Liugienė.

Dalijamės renginio akimirkomis (Virginijos Valuckienės nuotraukos).