Pasirodė dr. Daivos Šveikauskienės mokslo studija „Lietuvių kalbos gramatikos kompiuterizavimas“ (pataisytas leidimas)

This page is only available in Lithuanian.

Pasirodė elektroninė Bendrinės kalbos tyrimų centro mokslo darbuotojos dr. Daivos Šveikauskienės studija „Lietuvių kalbos gramatikos kompiuterizavimas“ (pataisytas leidimas).

Mokslo studijoje aptariami tiek Lietuvos mokslininkų tyrimai, tiek kitų šalių tyrėjų atlikti darbai, susiję su gramatikos kompiuterizavimu. Pagrindinės sritys, kuriose galima įžvelgti gramatikos sąsają su kompiuteriais, yra šios: tekstynų anotavimas, morfologinių bei sintaksinių analizatorių kūrimas, pati skaitmeninė gramatika ir gramatikos informacinė sistema. Jos visos aprašomos parodant mūsų pasiekimus kitų kalbų kontekste. Studija daugiausia skiriama kalbininkams, planuojantiems savo darbuose naudoti informacines technologijas, taip pat plačiajai visuomenei, besidominčiai naujausiomis kalbų apdorojimo metodikomis. Pagrindinis dėmesys sutelkiamas į kompiuteriu atliekamų darbų rezultatus, jų analizę. Informaciją apie gramatikos kompiuterizavimo darbus tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje siekiama pateikti populiariai ir visiems suprantamai.

Dr. Daivos Šveikauskienės mokslo studija „Lietuvių kalbos gramatikos kompiuterizavimas“.