Kalbos kultūra 66

This page is only available in Lithuanian.

„Kalbos kultūra“ – Lietuvių kalbos instituto (iki 1989 m. – Lietuvių kalbos ir literatūros instituto) tęstinis kalbos kultūros teorijos ir praktikos leidinys.

66 NUMERIS

TURINYS

Lietuvos Respublikos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos statuso įstatymas 3
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pareiškimas 4
Kniūkšta P. Apie nukrypimus nuo kalbos normų 5
Mikulėnienė D. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos darbo kryptys (1992 m. sausis – 1993 m. balandis)18
Miliūnaitė R. Pastabos gramatikos klaidų sąrašo paraštėse 24
Sližienė N. Dėl prielinksnių ir nuo vartojimo 36
Valiulytė E. Ypatingesnės prielinksnio prie konstrukcijų reikšmės 39
Gruodytė R. Keletas administracinio stiliaus raiškos atvejų 47
Oginskienė E. Dėl veiksmažodinių daiktavardžių vartojimo kanceliarinėje kalboje 52
Rudaitienė V., Liubinienė N. Nauji svetimi žodžiai spaudoje 59
Šalkauskaitė A., Vainauskienė D. Apie žodį dežuruoti 73
Klimavičius J. Glaudūs ryšiai – tai artimi, o tamprūs? 75
Razmukaitė M. Išnykę Lietuvos dvarų (dvarviečių) bei palivarkų vardai 82
Vitkauskas V. Terminų taisymų knyga 93
A t s a k o m e į k l a u s i m u s 96
Sabaliauskas A. Apie Lariną ir Endzelyną 100