Kalbos kultūra 75

This page is only available in Lithuanian.

„Kalbos kultūra“ – Lietuvių kalbos instituto (iki 1989 m. – Lietuvių kalbos ir literatūros instituto) tęstinis kalbos kultūros teorijos ir praktikos leidinys.

75 NUMERIS

TURINYS 

 

Antanas Salys (1902–1972)   3
Pranas Kniūkšta. Kalbos politika, teorija ir praktika „Kalbos kultūroje“   8
Danguolė Mikulėnienė. Kalbinio ugdymo uždaviniai  31
Rita Miliūnaitė. Gramatikos normų variantai ir jų vertinimo ypatumai   35
Gertrūda Naktinienė. Specialiosios leksikos pateikimas „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“   47
Vitalija Maciejauskienė. Lietuvių vietovardžiai – visuomenei ir mokslui   56
Nijolė Sližienė. Veiksmažodžio tarpininkauti reikšmė ir vartojimas   65
Jonas Šukys. Tikroji ir dirbtinė linksnių vartosena   78
Rasuolė Vladarskienė. Tarinio formos greta kelių veiksnių dokumentų kalboje   84
Ramunė Vaskelaitė. Daiktavardinių junginių vartojimas publicistikoje   93
Jonas Klimavičius. Katekizmo kalba – kalbos katekizmas   105

Iš kalbos praktikos aktualijų

Klementina Vosylytė. Įtaigieji tautologiniai žodžių junginiai   121
Dalia Blažinskaitė. Žargonybių motyvacija reklamoje   125
Asta Kazlauskienė. Priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo variantai studentų kalboje   131

 

Iš žodžių istorijos

 

Vincentas Drotvinas. Iš dramblio pavadinimo istorijos   138

 

Apžvalga ir informacij

 

Iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos veiklos (2001) (J. Palionytė)   143
Lietuvos Respublikos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymas   148
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas Nr. 3(38) (2002 06 27) [dėl Firmų vardų darymo taisyklių pakeitimo]   152
Pranas Kniūkšta. Kaip ir kodėl pakeistas Firmų vardų įstatymas   153
Albina Bataitytė. Knyga apie kalbos vartoseną ir tvarkybą   158

 

Personalijos

 

Loreta Semėnienė. Sveikiname Nijolę Sližienę   166