Šioje skiltyje yra skelbiama naujausia informacija, susijusi su Dabartinės lietuvių kalbos žodyno (vyriausiasis redaktorius Stasys Keinys, 8-as patais. ir papild. leid., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021) elektronine versija (USB atmintuke).

Žodyno programa „Zodynas.exe“ skirta OS „Microsoft Windows“ (ne senesnės nei 8.1 versijos) naudotojams. Šią programą galima paleisti iš atmintuko arba kartu su aplanku „Zodynas“ perrašyti į darbalaukį ar į naudotojui skirtą sritį kompiuterio diske. Naudotojui suteikta teisė iš vieno USB atmintuko įrašyti Žodyno programinę įrangą ne daugiau nei keturiose kompiuterizuotose darbo vietose.

Kilus problemų prašome kreiptis į Lietuvių kalbos institutą elektroniniu paštu arba telefonu +370 691 17 304.