AUTORIUS

Ambrazas V.

PAVADINIMAS

Ambrazas Vytautas-Dubindris.

 Bibliografija

METAI

2014

KAINA

2,00

Bilkis L., Kačinaitė-Vrubliauskienė D., Ragauskaitė A., Skorupa P., Sviderskienė D. Blažienė Grasilda. Bibliografija 2019 2,00
Gudelienė B.,

Mikulėnienė B. (sud.)

Grinaveckienė Elena. Bibliografija 2008 1,00
Aleksandravičiūtė S.,

Bertašavičiūtė R.,

Vileikienė J. (sud.)

Kniūkšta Pranas. Bibliografija 2008 1,00
Gudelienė B.,

Steikūnaitė E. (sud.)

Vidugiris Aloyzas. Bibliografija 2008 1,00
Judeikienė A. (sud.) Paulauskas Jonas. Bibliografija 1999 1,00
Mikulėnienė D.,

Senkutė R. (sud.)

Senkus Jonas. Bibliografija 2007 1,00
Kukučionytė I. (sud.) Sabaliauskas Algirdas. Bibliografija 2004 2,00
Šimėnaitė Z. (sud.) Kėzytė Sofija. Bibliografija 1999 1,00
Balašaitis A.,

Gritėnienė A (sud.)

Balašaitis Antanas. Bibliografijos rodyklė 2011 2,00
Gaidienė A. (sud.) Karaliūnas Simas. Bibliografijos rodyklė 2011 2,00
Šimėnaitė Z. (sud.) Ermanytė Irena. Bibliografijos rodyklė 2007 1,00
Noreikaitė A. (sud.) Keinys Stasys. Bibliografijos rodyklė 2006 2,00
Andriukaitienė I. (sud.) Morkūnas Kazys. Bibliografija 1999 1,00
Judeikienė A.,

Kaluinienė A. (sud.)

Vitkauskas Vytautas. Bibliografijos rodyklė 2005 2,00
Noreikaitė A. (sud.) Klimavičius Jonas.  Bibliografijos rodyklė 2008 2,00
Noreikaitė A. (sud.) Gaivenis Kazimieras. Bibliografijos rodyklė 2003 2,00
Šimėnaitė Z. Lietuvių kalbos frazeologija 1956-1997 1998 1,00
Gaivenytė-Butler J.,

Keinys S.,

Noreikaitė A.

Lietuvių kalbos terminų žodynai 2008 5,00