Terminologija 21

This page is only available in Lithuanian.

Terminologija 21 (PDF)

TURINYS

 

TERMINOLOGIJA IR DABARTIS

TERMINOLOGY AND THE PRESENT

ТЕРМИНОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Blanca Stella Giraldo Perez, Christian Galinski

Differences and Similarities of Micro-content and Structured Content (Including Terminologies and Other Language and Content Resources)

Вячеслав Щербин

Толковые словари лингвистической терминологии в восточнославянских странах: сравнительный анализ

Egidijus Zaikauskas

Terminų vertimo būdai Europos Sąjungos teisės aktų vertimuose į lietuvių kalbą

Alvydas Umbrasas

Motininė įmonė ir dukterinė įmonė: nuo žodynų iki teisės aktų

Robertas Stunžinas

Ekologizavimas, žalinimas ir kiti angl. greening atitikmenys Europos Sąjungos institucijų dokumentuose

 

TERMINOLOGIJOS ISTORIJA

HISTORY OF TERMINOLOGY

ИСТОРИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ

Aušra Rimkutė-Ganusauskienė

Angelo ir velnio pavadinimai 1800–1882 metų katekizmuose

Solvita Labanauskienė

Mykolo Miežinio Lietuviszkai–latviszkai–lenkiszkai–rusiszko žodyno lietuviški ir latviški sinoniminiai bei variantiniai augalų vardai

Palmira Zemlevičiūtė

Pirmojo lietuviško medicinos mokslo žurnalo dvižodžiai ir trižodžiai sudėtiniai terminai

Asta Mitkevičienė

Figūrų ir tropų pavadinimai 1918–1940 m. literatūros mokslo darbuose

Albina Auksoriūtė

Terminologijos komisijos (1945–1971) veiklos apžvalga

Rasuolė Vladarskienė

Kazimieras Gaivenis – lietuvių kalbos puoselėtojas

 

 

PASTABOS, SVARSTYMAI, SIŪLYMAI

REMARKS, CONSIDERATIONS, SUGGESTIONS

ЗАМЕЧАНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Kazimieras Gaivenis – žmogus ir mokslininkas (Jonas Klimavičius)

Kazimiero Gaivenio medicinos terminų taisymai (Palmira Zemlevičiūtė)

 

RECENZIJOS, APŽVALGOS, INFORMACIJA, BIBLIOGRAFIJA

REVIEWS, SURVEYS, INFORMATIONS, BIBLIOGRAPHIES

РЕЦЕНЗИИ, ОБЗОРЫ, ИНФОРМАЦИЯ, БИБЛИОГРАФИЯ

Project of Historical Textiles and Terms of Costume – Textilnet.dk (Susanne Lervad)

Tarptautinis simpoziumas Terminologija ir žinios  (Aušra Rimkutė-Ganusauskienė)

Naujausi lietuviški terminų žodynai (Jolanta Gaivenytė-Butler)