Terminologija 15

Terminologija 15   6

Terminologija 15 (pdf)

 

TERMINOLOGIJA IR DABARTIS

Владимир Лейчик Классификации терминосистем 10

Valentīna Skujiņa Some lexicological aspects of terminology and terminography 17

Сергей Гринев-Гриневич Лексикография и терминоведение 30

Вячеслав Щербин Белорусская и литовская терминографии: сравнительный аспект 43

Jonas Klimavičius Lietuvių kalba ir visuomenė: bendrasis ir terminologinis aspektai 56

Станислава Овсейчик Заимствование в составе украинской экологической терминологии 105

Robertas Stunžinas Variantiniai statybos liaudies terminai Lietuvių kalbos žodyne 111

 

TERMINOLOGIJOS ISTORIJA

Albina Auksoriūtė Keletas atgaivintų Lauryno Ivinskio augalų vardų 132

Palmira Zemlevičiūtė  Lietuviški Vinco Kudirkos medicinos terminai 142

Aušra Rimkutė 1883–1916 m. Katekizmai ir jų religijos terminų reikšminės grupės 156

Diana Šilobritaitė Pirmųjų matematikos žodynėlių terminija 180

 

PASTABOS, SVARSTYMAI, SIŪLYMAI, SMULKMENOS

Pastogė senovėje ir dabar (Jonas Klimavičius) 198

Terminų žodynų rengimo bendrieji reikalavimai: kad žodynai būtų geresni (Alvydas Umbrasas) 216

Terminas prie termino. V (Jonas Klimavičius) 226

Kalbotyros terminai vidurinės mokyklos lietuvių kalbos vadovėliuose (Rita Katelytė) 234

 

RECENZIJOS, APŽVALGOS, INFORMACIJA, BIBLIOGRAFIJA

Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Sastādījis autoru kolektīvs V. Skujiņas vadībā. (Regina Kvašytė) 242

J. Gaivenytė-Butler, St. Keinys, A. Noreikaitė. Lietuvių kalbos terminų žodynai (Diana Šilobritaitė) 249

Tarptautinė mokslinė konferencija Leksikologija ir terminologija: Teorija, praktika, istorija. Jono Kruopo 100-osioms gimimo metinėms (Robertas Stunžinas) 251

Tarptautinė mokslinė konferencija Aktuāli valodas prakses jautājumi (Solvita Labanauskienė) 255

Terminologijos renginiai Maskvoje (Albina Auksoriūtė) 259

Naujausi lietuviški terminų žodynai (Jolanta Gaivenytė-Butler) 262

К 80-летию Владимира Моисеевича Лейчика, ученого и человека (Сергей Шелов) 271

Jonui Klimavičiui – 70     276