Paskirta Evelinos Kolupailaitės-Masiokienės ir Broniaus Masioko stipendija

Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos sprendimu Evelinos Kolupailaitės-Masiokienės ir Broniaus Masioko stipendija skiriama Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro jaunesniajam mokslo darbuotojui, doktorantui Pavelui Skorupai ir Raštijos paveldo tyrimų centro doktorantei Galinai Sapožnikovai.