Kviečiame į dr. Onos Aleknavičienės ir akad. prof. habil. dr. Grasildos Blažienės knygų sutiktuves

Maloniai kviečiame į dr. Onos Aleknavičienės ir akad. prof. habil. dr. Grasildos Blažienės knygų sutiktuves.

Pristatome 2020 m. išleistą monografiją ir lituanistikos šaltinio publikaciją:

Povilas Frydrichas Ruigys. Monografija, gramatikos indeksai,

Povilo Frydricho Ruigio gramatika Anfangsgründe einer Littauischen Grammatick, 1747. Faksimilė, kritinis leidimas, vertimas.

Renginys vyks 2021 m. lapkričio 11 d. (ketvirtadienį) 16.30 val. Lietuvos mokslų akademijos Mažojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius).

Dalyvaus akad. prof. habil. dr. Domas Kaunas (Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija), doc. dr. Vilma Zubaitienė (Vilniaus universitetas), dr. Liucija Citavičiūtė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas), dr. Kotryna Rekašiūtė (Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka). Renginį ves dr. Inga Strungytė-Liugienė (Lietuvių kalbos institutas).

Knygos parengtos Lietuvių kalbos institute pagal Lietuvos mokslo tarybos remtą Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą, išleistos pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą.

Renginys vyks Lietuvos Vyriausybės nustatyta tvarka laikantis saugumo reikalavimų.

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SKYRIUS