AUTORIUS PAVADINIMAS LEIDIMO

METAI

KAINA EUR
Keinys S. (vyr. red.) Dabartinės lietuvių kalbos žodynas 7 pataisytas ir papildytas leidimas 2012 30,00
Mikelionytė R., Šeškevičiūtė G.,

Vasiliauskas S.

Kalba mane augina. I dalis 2014 6,00
Mikelionytė R., Šeškevičiūtė G.,

Vasiliauskas S.

Kalba mane augina. II dalis 2014 6,00
Miliūnaitė R. Tadas Blinda. Kirčiavimas (kompiuterinis žaidimas, CD) 2007 8,00
Lietuva: tarmės ir etnografiniai regionai (žemėlapis) 2013 2.00