Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centras

Akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė

Instituto mokslo tarybos pirmininkė, Centro vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja


Bendrinės kalbos tyrimų centrasGeolingvistikos centras

Raštijos paveldo tyrimų centras
Sociolingvistikos centras


Terminologijos centrasBendrųjų reikalų ir sklaidos skyriusFinansų skyrius