Kviečiame dalyvauti 26-ojoje tarptautinėje mokslinėje Jono Jablonskio konferencijoje

2019 m. spalio 3–4 d.
vyks

26-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas“.

Konferencija vyks Lietuvių kalbos institute, P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva.

 

Šių metų pranešimų šia tematika:

 • Kalbinė įvairovė kalbose, tarmėse ir kalbinėse bendruomenėse
 • Kalbos vartosenos ypatumai ir norminimas
 • Bendrinės kalbos ir tarmių bei kitų kalbos atmainų santykiai
 • Kalbos politikos, ideologijos ir praktikos aktualijos ir iššūkiai
 • Kalbos galios ir prestižo dinamika
 • Pažangių lingvistinių įrankių ir el. paslaugų kūrimas, skaitmeninių kalbos išteklių nauda
 • Kiti klausimai

Dėl daugiau informacijos galima kreiptis el. paštu jablonskis.conference@gmail.com.

Kvietimas

Dalyvio anketa ir pranešimo tezių forma

The 26th international scientific conference of Jonas Jablonskis “Linguistic Diversity in the Modern World: Language Power and Prestige”

will be held on

October 3–4, 2019

at the Institute of the Lithuanian Language, P. Vileišio St 5, LT-10308 Vilnius, Lithuania.

 

Conference topics will be related to:

 • Linguistic diversity in language(s) and dialect(s) or language communities
 • Adaptation and standardization of language(s)
 • Relationship between standard and non-standard or regional varieties of the language(s)
 • Actualities and challenges in language policies, ideologies, and practices
 • Dynamics of language(s) power and prestige
 • Modern linguistic tools and services, and digital linguistic resources
 • Other aspects

For more information: e-mail jablonskis.conference@gmail.com.

Invitation

Registration and abstract form

Jonas Jablonskis (1860–1930) – Lietuvos kalbininkas, norminęs literatūrinę lietuvių kalbą. J. Jablonskio darbai ypač reikšmingi lietuvių kalbai, nes visose srityse (rašybos, fonetikos, morfologijos, sintaksės, leksikos) jis pasiekė labai svarbių rezultatų: nustatė rašybos taisykles, remdamasis gyvąja kalba teikė kalbos normas, kūrė iki šiol tebevartojamus naujus žodžius.

Jono Jablonskio vardu pavadinta mokslinė konferencija pirmą kartą surengta 1993 m. Lietuvių kalbos instituto Kalbos kultūros skyriaus ir Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros pastangomis. Nuo tada konferencija tapo tradicinė ir vyksta kas rudenį (iki 2003 m. – Vilniaus universitete, išskyrus ketvirtąją, kuri surengta Marijampolėje, o nuo 2003 m. – pakaitomis Lietuvių kalbos institute arba Vilniaus universitete). 2005, 2009 ir 2010 m. konferencija buvo tarptautinė. 2011 m. konferencija nebuvo surengta, o institute įkūrus Bendrinės kalbos skyrių, 2012 m., vėl atnaujinta ir pakaitomis toliau rengiama abiejose institucijose. 2016 m. rugsėjo 23–24 d. VU Filologijos fakultete vyko 23-ioji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Reikšmė kalboje ir kultūroje“. Ši konferencija nuo savo pirmtakių skyrėsi tuo, kad joje pirmą kartą buvo susitelkta į iki šiol mažiausiai akcentuotą J. Jablonskio tyrimų sritį – semantiką. 2017 m. rugsėjo 29 d. Lietuvių kalbos institute vyko 24-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Skaitmeniniai kalbos ištekliai, jų plėtros kryptys ir panaudos galimybės“, kurioje buvo aptartos kalbų ir skaitmeninių technologijų sandūroje kylančios problemos. 2018 m. rugsėjo 27–28 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete vyko 25-oji – jubiliejinė – tarptautinė mokslinė konferencija „Variantiškumas kalbose ir jų atmainose“. Organizuojamoje konferencijoje susitelkta į variantiškumo problemas senojoje raštijoje, tarmėse ir bendrinėje kalboje, taip pat kultūrinį variantiškumo aspektą.

Konferencijų tikslas – kelti ir spręsti aktualias kalbos kultūros teorijos ir praktikos problemas, supažindinti su naujausiais dabartinės vartosenos tyrimais, nagrinėti kalbos ir visuomenės santykius. Konferencijų dalyviams rūpi dabartinės bendrinės lietuvių kalbos raida ir funkcionavimas įvairiose visuomenės gyvenimo srityse: nagrinėjama žiniasklaidos, administracinių raštų ir teisės dokumentų, šnekamoji, grožinės literatūros, mokyklų, reklamos, bendravimo internetu kalba. Diskutuojama dėl bendrinės kalbos normų daugiasluoksniškumo (aiškinamasi prestižinės, elitinės kalbos supratimas), svarstomi kalbos norminimo kriterijai bei kalbos normų pateikimo norminamuosiuose veikaluose būdai, nagrinėjami ir šiandien svarbūs kalbos norminimo istorijos dalykai, aptariami įvairūs leksikos (pvz., skolinių) ir gramatikos normų, stilistikos klausimai, daugiausia dėmesio skiriant naujiems kalbos reiškiniams. Pastaraisiais metais vis daugėja pranešimų iš sociolingvistikos.

2019 m. spalio 3–4 d. Lietuvių kalbos institute vyksiančioje 26-ojoje tarptautinėje mokslinėje Jono Jablonskio konferencijoje „Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas“ pranešimai bus skaitomi šia tematika:

 • Kalbinė įvairovė kalbose, tarmėse ir kalbinėse bendruomenėse
 • Kalbos vartosenos ypatumai ir norminimas
 • Bendrinės kalbos ir tarmių bei kitų kalbos atmainų santykiai
 • Kalbos politikos, ideologijos ir praktikos aktualijos ir iššūkiai
 • Kalbos galios ir prestižo dinamika
 • Pažangių lingvistinių įrankių ir el. paslaugų kūrimas, skaitmeninių kalbos išteklių nauda

Pagrindiniai konferencijų rengėjai yra Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centras ir Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedra – jie rūpinasi konferencijų tematika, autoriais, surenka ir redaguoja pranešimų tezes, išleidžia pranešimų tezių knygeles, sudaro konferencijos programą.

MOKSLINIS KOMITETAS

Dr. Albina Auksoriūtė, Lietuvių kalbos institutas (pirmininkė)
Prof. dr. Laimutė Balodė, Helsinkio universitetas
Akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė, Lietuvių kalbos institutas
Prof. habil. dr. Pietro Umberto Dini, Pizos universitetas
Prof. dr. Ina Druviete, Latvijos universitetas
Dr. Juris Grigorjevs, LU Latvių kalbos institutas
Prof. dr. Andra Kalnača, Latvijos universitetas
Prof. dr. Vytautas Kardelis, Vilniaus universitetas
Prof. dr. Birutė Klaas-Lang, Tartu universitetas
Habil. dr. Dace Markus, Liepojos universitetas
Prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė, Lietuvių kalbos institutas
Dr. (HP) Rita Miliūnaitė, Lietuvių kalbos institutas
Prof. dr. Irena Smetonienė, Vilniaus universitetas
Doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, Vilniaus universitetas
Prof. dr. Larysa Taranenko, Nacionalinis technikos universitetas, Igorio Sikorskio Kijevo politechnikos institutas
Prof. habil. dr. Pēteris Vanags, Latvijos universitetas, Stokholmo universitetas
Dr. Tatjana Vologdina, Vroclavo universitetas
Doc. dr. Vilma Zubaitienė, Vilniaus universitetas

ORGANIZACINIS KOMITETAS

Dr. Jurgita Jaroslavienė, Lietuvių kalbos institutas (pirmininkė)
Dokt. Agnė Aleksaitė, Lietuvių kalbos institutas
Dr. Danutė Liutkevičienė, Lietuvių kalbos institutas
Doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, Vilniaus universitetas
Dr. Aurelija Tamulionienė, Lietuvių kalbos institutas
Dr. Ramunė Vaskelaitė, Lietuvių kalbos institutas

Plenariniai pranešėjai 2019 m.

Frans Hinskens, Meertenso institutas, Nyderlandai
Sabine Kirchmeier, Danų kalbos valdyba, Danija
Ari Páll Kristinsson, Islandijos universitetas, Islandija
Birutė Klaas-Lang, Tartu universitetas, Estija
Rita Miliūnaitė, Lietuvių kalbos institutas, Lietuva
Irena Smetonienė, Vilniaus universitetas, Lietuva

Konferencijose dalyvauja ne tik minėtų institucijų kalbos specialistai, bet ir svečiai iš kitų Lietuvos mokslo įstaigų – Vilniaus edukologijos universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno medicinos akademijos, Šiaulių universiteto ir kitur. Kasmet perskaitoma apie 15–20 pranešimų, vyksta diskusijos.

Dr. Albina Auksoriūtė, Lietuvių kalbos institutas (pirmininkė)
Prof. dr. Laimutė Balodė, Helsinkio universitetas
Akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė, Lietuvių kalbos institutas
Prof. habil. dr. Pietro Umberto Dini, Pizos universitetas
Prof. dr. Ina Druviete, Latvijos universitetas
Dr. Juris Grigorjevs, LU Latvių kalbos institutas
Prof. dr. Andra Kalnača, Latvijos universitetas
Prof. dr. Vytautas Kardelis, Vilniaus universitetas
Prof. dr. Birutė Klaas-Lang, Tartu universitetas
Habil. dr. Dace Markus, Liepojos universitetas
Prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė, Lietuvių kalbos institutas
Dr. (HP) Rita Miliūnaitė, Lietuvių kalbos institutas
Prof. dr. Irena Smetonienė, Vilniaus universitetas
Doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, Vilniaus universitetas
Prof. dr. Larysa Taranenko, Nacionalinis technikos universitetas, Igorio Sikorskio Kijevo politechnikos
institutas
Prof. habil. dr. Pēteris Vanags, Latvijos universitetas, Stokholmo universitetas
Dr. Tatjana Vologdina, Vroclavo universitetas
Doc. dr. Vilma Zubaitienė, Vilniaus universitetas

Dr. Jurgita Jaroslavienė, Lietuvių kalbos institutas (pirmininkė)
Dokt. Agnė Aleksaitė, Lietuvių kalbos institutas
Dr. Danutė Liutkevičienė, Lietuvių kalbos institutas
Doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, Vilniaus universitetas
Dr. Aurelija Tamulionienė, Lietuvių kalbos institutas
Dr. Ramunė Vaskelaitė, Lietuvių kalbos institutas

 1. Linksnio kategorija ir linksnių vartojimas. Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės. V., 1993.
 2. Kalbos normos ir vartosena. Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės. V., 1994.
 3. Kalbos kultūros diegimo praktika ir metodika. Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės. V., 1995.
 4. Ties kalbos kultūros ir stilistikos riba. Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės. V., 1996.
 5. Kalbos kultūra: tradicija ir dabartis. Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės. V., 1997.
 6. Nauji kalbos reiškiniai ir jų vertinimas. Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės. V., 1998.
 7. Normų kaita ir vartosena. Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės. V., 1999.
 8. Kalbos normų ir vartosenos lygmenys. Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės. V., 2000.
 9. Kalbos vartosena ir tvarkyba. Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės. V., 2001.
 10. Bendrinės kalbos ribos. Jono Jablonskio konferencija: teminis tezių rinkinys ir 10-osios konferencijos pranešimų tezės. V., 2002.
 11. Bendrinė lietuvių kalba ir skolinti žodžiai. Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės. V., 2003.
 12. Lietuvių kalbos naujadara. Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės. V., 2004.
 13. Bendrinė kalba ir visuomenė. Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės. V., 2005.
 14. Bendrinė kalba ir kitos kalbos atmainos. Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės. V., 2006.
 15. Naujieji skoliniai ir jų norminimas. Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės. V., 2007.
 16. Sociolingvistiniai lietuvių kalbos tyrimai. Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės [skelbta tik internete]. V., 2008.
 17. Kalbos variantiškumas ir kalbinės nuostatos. Tarptautinė Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės [skelbta tik internete]. V., 2009. ProgramaKvietimas.
 18. Jonas Jablonskis ir bendrinės lietuvių kalbos šimtmetis. Tarptautinė Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės [internetinis ir spausdintas variantas]. V., 2010. ProgramaKvietimas.
 19. 19-oji Jono Jablonskio konferencija, skirta jo „Lietuvjų kalbos sintaksės“ šimtmečiui paminėti. Pranešimų tezės, 2012 [tik internetinis variantas]. Kvietimas rengti pranešimus. Skelbimas.
 20. 20-oji Jono Jablonskio konferencija „Lietuvių kalbos gyvavimas ir atsinaujinimas šiuolaikinėje visuomenėje“, 2013. ProgramaTezės. Plakatas.
 21. 21-oji Jono Jablonskio konferencija „Šiuolaikinės kalbos tyrimai ir problemos“, 2014. ProgramaTezėsPlakatas.
 22. 22-oji Jono Jablonskio konferencija „Lietuvių kalba šiuolaikinėje mokykloje“, 2015. ProgramaTezėsKvietimas.
 23. 23-ioji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija „Reikšmė kalboje ir kultūroje“, 2016 m. rugsėjo 23–24 d., Vilniaus universitetas. ProgramaPlenarinių pranešimų tezės. Sekcijų tezės: Bendrinės kalbos sekcijaDialektologijos sekcijaEtnolingvistikos sekcijaSenosios raštijos sekcija.
 24. 24-oji Jono Jablonskio konferencija „Skaitmeniniai kalbos ištekliai, jų plėtros kryptys ir panaudos galimybės“, 2017 m. rugsėjo 29 d., Lietuvių kalbos institutas. Programa. Pranešimų tezėsKvietimas.
 25. 25-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Variantiškumas kalbose ir jų atmainose“, 2018 m. rugsėjo 27–28 d., Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas. Kvietimas. Programa. Tezės.
 26. 26-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas“, 2019 m. spalio 3–4 d., Lietuvių kalbos institutas. KvietimasDalyvio anketa ir pranešimo tezių forma.