Konferencijos „(Ne)atrasti Panevėžio regiono kalbos turtai: Petrui Būtėnui – 125-eri“ apžvalga

Balandžio 27 dieną Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje nuotoliniu būdu buvo surengta tarptautinė mokslinė konferencija „(Ne)atrasti Panevėžio regiono kalbos turtai: Petrui Būtėnui – 125-eri“. Tai buvo vienas solidžiausių Lietuvių kalbos dienų ir Nacionalinės bibliotekų savaitės renginių Panevėžio regione.

Ši konferencija svarbi ir lietuvių kalbotyros istorijai kaip pirmasis toks solidus renginys, skirtas kalbininko, etnologo, pedagogo Petro Būtėno (1896 06 27–1980 10 04) atminimui pagerbti ir iki šiol beveik netyrinėtam jo kūrybiniam ir moksliniam palikimui įvertinti.

Pranešimus šioje konferencijoje skaitė ir Lietuvių kalbos instituto mokslininkai: Geolingvistikos centro vadovė prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė, dr. Agnė Čepaitienė, Aidas Gudaitis, dr. Violeta Meiliūnaitė, dr. Vilija Ragaišienė.

Griauname užmaršties sienas ir statome atminties rūmus, skirdami juose vietos ir Petrui Būtėnui, dovanodami jį XXI amžiui, kelią į ateitį grįsdami ir jo darbais“, – sveikindamas konferencijos dalyvius sakė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis.

Lietuvių kalbos instituto direktorės dr. Albinos Auksoriūtės teigimu, labai svarbu, kad regionuose yra vertinami ir nepamirštami to krašto žymūs žmonės. Direktorė džiaugėsi, kad tarp konferencijos pranešėjų yra ir iš Panevėžio regiono kilusių Lietuvių kalbos instituto mokslininkų: dr. Violeta Meiliūnaitė, dr. Agnė Čepaitienė, Aidas Gudaitis, kurie tyrinėdami lietuvių kalbą analizuoja ir gimtąsias šnekas, nepamiršta ir gimtojo krašto kalbininkų.

Prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė konferencijoje skaitė pranešimą „(Ne)užmirštama Petro Būtėno tautotyra“. Dr. Vilija Ragaišienė skaitė pranešimą tema „Petras Būtėnas – bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo sistemos kūrėjas“. Dr. Agnė Čepaitienė ir Aidas Gudaitis kalbėjo apie okuojančiąsias šnektas. Dr. Violeta Meiliūnaitė pristatė parengtą pranešimą tema „Rytų aukštaičių panevėžiškių raiška internetiniame diskurse“.

Planuojama, kad šių pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus išspausdinti kolektyvinėje monografijoje „Kultūros studijos Panevėžyje: Petras Būtėnas“.