Showing 1-12 of 714 results

Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausiosios mokslo darbuotojos habil. dr. Ritos Miliūnaitės straipsnis „Lūžis valstybinės lietuvių kalbos normų priežiūros sistemoje“

2023-01-20

2019 m. sausio 3 d. Valstybinė lietuvių kalbos komisija (toliau − VLKK) priėmė nutarimą Nr. N-1 (171), kuriame skelbiama: „Pripažinti netekusiu galios Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimą Nr. 68 „Dėl …