Lietuvių kalbos instituto Akademinės etikos komisija (toliau – Komisija) savo darbą pradėjo 2014 m. sausio 20 d. Komisija iš 5 narių sudaryta Direktoriaus teikimu ir patvirtinta Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos trejiems metams.

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO AKADEMINĖS ETIKOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSAS

AKADEMINĖS ETIKOS KOMISIJOS NARIAI (kadencija nuo 2020 m. kovo 17 d.):
Ona Aleknavičienė, dr. (HP) (nuo 2020 m. spalio 26 d.)
Lietuvių kalbos institutas, el. p. 
Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, doc. dr.
Vilniaus universitetas, el. p. 
Gražina Kadžytė
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, el. p. 
Alvydas Umbrasas, dr. – pirmininkas (nuo 2020 m. spalio 2 d.)
Lietuvių kalbos institutas, el. p. 
Jolita Urbanavičienė, dr. – sekretorė
Lietuvių kalbos institutas, el. p. 

Jurgita Jaroslavienė, dr. (pirmininkė iki 2020 m. spalio 1 d., narė iki spalio 9 d.)
Lietuvių kalbos institutas, el. p. 

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainė: www.etika.gov.lt