Sveikiname dr. Klementiną Vosylytę, apdovanotą Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medaliu „Tarnaukite Lietuvai“

Sveikiname ilgametę Lietuvių kalbos instituto darbuotoją, žodynininkę dr. Klementiną Vosylytę, apdovanotą Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medaliu „Tarnaukite Lietuvai“.

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=265677