Lietuvių kalbos instituto mokslininkai nuotoliniu būdu dalyvauja Sankt Peterburge vykstančioje tarptautinėje konferencijoje

This page is only available in Lithuanian.

Birželio 21–23 dienomis Rusijos mokslų akademijos Kalbotyros studijų institutas nuotoliniu būdu Sankt Peterburge rengia konferenciją „Indoeuropiečių lyginamoji lingvistika ir klasikinė filologija“, skirtą Josifui Tronskiui paminėti. Joje dalyvauja ir pranešimus skaito Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro mokslininkai: centro vadovė akademikė prof. habil. dr. Grasilda Blažienė, dr. Darius Ivoška ir doc. habil. dr. Ilja Lemeškinas.

Dr. Darius Ivoška konferencijoje skaitė pranešimą vokiečių kalba „Russische Personennamen in den finanziellen Dokumenten des Deutschen Ordens“ (liet. „Rusiški asmenvardžiai Kryžiuočių ordino finansiniuose dokumentuose“). Akademikė prof. habil. dr. Grasilda Blažienė birželio 22 d. konferencijoje skaitys pranešimą „Baltic onyms in time and space“ (liet. „Baltų onimai laike ir erdvėje“), doc. habil. dr. Ilja Lemeškinas tą pačią dieną skaitys pranešimą „An Old Baltic text from Crete. Reading specifics and reading sequence“ (liet. „Senas baltų tekstas iš Kretos. Skaitymo specifika ir skaitymo seka“).

Konferencija aprėpia platų spektrą temų, susijusių su indoeuropiečių kalbotyros ir klasikinės filologijos sritimis. Džiaugiamės, kad Lietuvių kalbos instituto mokslininkai dalyvauja tarptautinėse konferencijose.