Lietuvių kalbos institute vyko 3-ioji tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija

Spalio 17–18 d. Lietuvių kalbos institute vyko 3-ioji tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija MOKSLINIAI, ADMINISTRACINIAI IR EDUKACINIAI TERMINOLOGIJOS LYGMENYS.

Iš tiesų tai 9-oji tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija (nors programoje ir nurodyta, kad 3-ioji), kuri nuo 2003-iųjų kas dvejus metus organizuojama Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centro. Į konferenciją susirinko dalyviai ir svečiai iš Lietuvos ir užsienio (Norvegijos, Islandijos, Rusijos, Italijos, Sakartvelo, Suomijos, Švedijos, Kroatijos, Vengrijos, Lenkijos, Latvijos, Slovakijos, Rumunijos, Ispanijos, Ukrainos) mokslo institucijų. Tarp dalyvių buvo ir visame pasaulyje garsus terminologijos teoretikas profesorius emeritas iš Danijos Heribertas Pichtas.

Renginį pradėjo ir sveikinimo žodį tarė Lietuvių kalbos instituto direktorė dr. Albina Auksoriūtė, EAFT prezidentas Henrikas Nilssonas, INFOTERM direktorius Christianas Galinskis.

Buvo transliuojama ir vaizdo konferencija.

Pranešimus skaitė kviestiniai pranešėjai: prof. dr. Johanas Mykingas (Bergeno universitetas, Norvegija) („Term formation – is there a state-of-the art?“), prof. dr. Larissa Manerko (Maskvos valstybinis M. V. Lomonosovo universitetas, Rusija) („Cognitive terminology as a way to understanding knowledge structures in special discourse and terminological systems“), prof. dr. Anita Nuopponen (Vasos universitetas, Suomija) („Goals and contents of terminology training“).

Abi konferencijos dienas skaityti pranešimai ir diskutuota aktualiais moksliniais, administraciniais ir edukaciniais terminologijos klausimais. Kalbėta apie terminologijos kompiuterizaciją, automatizavimą, metaforų ir kognityvinių metaforų vaidmenį kuriant terminus, taip pat apie kultūros, religijos, ekonomikos, biologijos, medicinos, naujųjų technologijų terminologiją, aptarti leksikografinio darbo praktiniai aspektai. Dalytasi įžvalgomis apie tarpdalykinę terminologinę komunikaciją, terminologinius tyrimus, atliekamus naudojantis naujosiomis technologijomis. Aptartas terminologo profesijos statusas Europoje, pristatyti įvairių užsienio šalių (Sakartvelo, Italijos, Lietuvos) terminų bankai. Siekta atskleisti naują požiūrį į duomenynus, terminų apibūdinimą, klasifikaciją ir vertinimą. Spręsti terminų paieškos internetiniuose žodynuose efektyvumo klausimai. Atkreiptas dėmesys į lietuvių ir latvių terminų gretinamuosius tyrimus. Nagrinėtos istorinės ir dabartinės terminijos problemos.

Daugiau konferencijos akimirkų iš pirmosios ir antrosios dienų.

Konferencijos programa

Pranešimų tezės