AUTORIUS

Ermanytė I.

PAVADINIMAS

Antonimų žodynas

METAI KAINA

nėra

Keinys S. (vyr. red.) Dabartinės lietuvių kalbos žodynas 7 pataisytas ir papildytas leidimas 2012 30,00
Mikulėnienė D. (sud., m.red.),

Morkūnas K. (sud., m.red.),

Vidugiris A. (sud.)

Dieveniškių šnektos žodynas A–M I t. 2005 12,00
Mikulėnienė D. (sud., m.red.),

Morkūnas K. (sud., m.red.),

Vidugiris A. (sud.)

Dieveniškių šnektos žodynas N–Ž II t. 2010 9,00
Ermanytė I.,

Kažukauskaitė O.,

Naktinienė G.,

Paulauskas J.,

Šimėnaitė Z.,

Vilutytė A. (rengė)

Frazeologijos žodynas 2001 18,00
Vilutytė A. Kaltanėnų šnektos žodynas 2008 19,00
Pupkis A. Kazlų Rūdos šnektos žodynas A–M I t. 2008 19,00
Pupkis A. Kazlų Rūdos šnektos žodynas N–Ž II t. 2009 19,00
Aleksandravičius J. Kretingos tarmės žodynas 2011 12,00
Vosylytė K. Kupiškėnų žodynas A–H I t. 2007 20,00
Vosylytė K. Kupiškėnų žodynas I–O II t. 2010 20,00
Vosylytė K. Kupiškėnų žodynas P–S III t. 2012 20,00
Vosylytė K. Kupiškėnų žodynas Š–Ž IV t. 2013 20,00
Kažukauskaitė O. (parengė) Lauryno Ivinskio lenkų–lietuvių kalbų žodynas 2010 23,00
Kregždys R. Lietuvių kalbos polonizmų žodynas 2016 40,00
Sližienė N. Lietuvių kalbos veiksmažodžių junglumo žodynas S–Ž II t. 2 d. 2004 6,00
Naktinienė G. (vyr.red.),

Paulauskas J.,

Petrokienė R.,

Šimėnaitė Z.,

Vitkauskas V.,

Zabarskaitė J.

Lietuvių kalbos žodynas I–XX, 1941–2002 Elektroninis leidimas (USB) 2013 25,00
Eigminienė M. ,

Šekšnaitė B.

Lietuvių–kroatų pasikalbėjimai nėra 5,00
Kijanskaitė I. Lietuvių–slovėnų pasikalbėjimai 2011 4,00
Bojtaras E. Lietuvių–vengrų kalbų žodynas 2007 21,00
Bilkis L.,

Razmukaitė M.,

Maciejauskienė V.

Lietuvos vietovardžių žodynas A-B I t. 2008 23,00
Bilkis l.,

Blažienė G.,

Norkaitienė M.,

Ragauskaitė A.,

Razmukaitė M.,

Sviderskienė D.

Lietuvos vietovardžių žodynas C-F II t. 2014 24,00
Švambarytė-

Valužienė J.

Mato Slančiausko ir jo pagalbininkų pasakojamosios tautosakos rinkinių leksika. Žodynas 2015 17,00
Vosylytė K. Palyginimų žodynas 2014 15,00
Leskauskaitė A.,

Ragaišienė V.

Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas. I tomas. A-M 2016 20,00
Vidūnas V. Sanskrito-lietuvių vėrinys 2016 15,00
Lyberis A. Sinonimų žodynas nėra
Vanagienė B. Šiaurės vakarų žemaičių žodynas A-O 2014 15,00
Vanagienė B. Šiaurės vakarų žemaičių žodynas P-Ž 2015 15,00
Lipskienė J. Vaizdingieji lietuvių kalbos posakiai 2008 18,00
Žilinskienė V.,

Kalėdienė L.

Valstybinės kalbos mokėjimo antrosios kvalifikacinės kategorijos lietuvių–anglų kalbų minimalusis žodynas 2006 2,00
Žilinskienė V.,

Kalėdienė L.

Valstybinės kalbos mokėjimo pirmosios kvalifikacinės kategorijos lietuvių–anglų kalbų minimalusis žodynas 2006 2,00
Žilinskienė V.,

Kalėdienė L.

Valstybinės kalbos mokėjimo trečiosios kvalifikacinės kategorijos lietuvių–anglų kalbų minimalusis žodynas 2006 3,00
Markevičienė Ž.,

Markevičius A.

Vidiškių šnektos žodynas 2014 15,00
Norkaitienė M. Vietovardinių asmenų pavadinimų (katoikonimų) žodynas 2011 6,00