Lietuvių kalbos institute vykdoma įvairių sričių veikla:

  • Atliekami moksliniai bendrinės kalbos, baltų kalbų ir vardų, raštijos paveldo, lituanistikos ir lituanikos, geolingvistikos, terminologijos ir sociolingvistikos tyrimai.
  • Dalyvaujama formuojant valstybinės lietuvių kalbos tyrimo ir vartojimo strategiją bei taktiką Lietuvoje.
  • Rengiamos mokslinės ekspedicijos bei išvykos kalbos duomenims rinkti.
  • Kaupiami ir skaitmeninami lietuvių kalbos ištekliai, rūpinamasi jų apsauga, plėtimu ir naudojimu.
  • Kartu su aukštosiomis mokyklomis rengiami aukščiausios kvalifikacijos filologijos krypties mokslininkai.
  • Rūpinamasi lietuvių kalbos ir jos mokslo tyrimų rezultatų sklaida visuomenėje.