Terminologijos centro mokslininkės dalyvavo 4-ojoje tarptautinėje konferencijoje „Terminology – Heritage and Modernity“

Šių metų birželio 27–28 d. Terminologijos centro mokslininkės dr. Albina Auksoriūtė ir dr. Asta Mitkevičienė dalyvavo 4-ojoje tarptautinėje konferencijoje Terminology – Heritage and Modernity, kuri vyko Tbilisyje, Sakartvele.

Dr. Asta Mitkevičienė, kviestinė konferencijos pranešėja, skaitė plenarinį pranešimą „Synonymy of Terms: the Lithuanian Context“, kuriame aptarė sinonimijos vertinimą lietuvių terminologijoje, sinonimijos ir terminų tvarkybos ryšį, semantinius sinoniminių terminų skirtumus.

Dr. Albina Auksoriūtė pranešime „Lithuanian Terminology in the Soviet Occupation (1940–1990)“ kalbėjo apie lietuvių terminijos tvarkybą ir mokslinius tyrimus sovietmečiu. Konferencijoje ji taip pat tarė sveikinimo žodį, pirmininkavo vienai iš sekcijų.

Konferenciją organizavo Ivane’o Javakhishvili Tbilisio valstybinio universiteto Arnoldo Chikobavos kalbotyros institutas, Ivane’o Javakhishvili Tbilisio valstybinio universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas, Sakartvelo aviacijos universitetas, Batumio Šotos Rustavelio valstybinis universitetas.

Dalijamės renginio akimirkomis.