Terminologijos centro mokslininkas dr. Alvydas Umbrasas skaitė pranešimą konferencijoje „Administracinės teisės raida ir šių dienų tendencijos“

Kovo 26 dieną nuotoliniu būdu įvyko nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija „Administracinės teisės raida ir šių dienų tendencijos“. Renginį organizavo Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos Viešosios teisės institutas. Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centro mokslininkas dr. Alvydas Umbrasas šioje konferencijoje skaitė pranešimą „Teisės terminijos tvarkyba prieš 100 metų“. Tai buvo vienintelis lingvistinio pobūdžio pranešimas minėtame renginyje.

Dr. Alvydo Umbraso pranešimas „Teisės terminijos tvarkyba prieš 100 metų“

„Konferencijos organizatorių buvau pakviestas kalbėti konferencijoje lietuvių teisės terminijos istorijos aspektais. Kadangi konferencija buvo numatyta kovo mėnesį, pasitaikė tiesiog ideali proga kalbėti apie pirmosios Terminologijos komisijos tvarkytus teisės terminus. Juk 1921 m. kovo 14 d. to meto Ministras Pirmininkas Kazys Grinius ir švietimo ministras Kazys Bizauskas pasirašė Terminologijos komisijos sudarymo įsakymą (paskelbtas „Vyriausybės žiniose“ 1921 m. kovo 29 d.). Taigi konferencijos dieną buvo prabėgę lygiai 100 metų (vos su keleto dienų paklaida) nuo tada, kai pirmą kartą lietuviškų terminų tvarkybos reikalams buvo sudaryta oficiali komisija, turėjusi apimti įvairias sritis. Įsakyme numatyta nemažai mažesnių komisijėlių, tarp jų buvo komisijėlė, skirta teisės mokslui. Ši sukaktis paskatino žvilgtelėti į to meto teisės terminų tvarkybą, teisės terminijos problemas nepriklausomybės pradžioje“, – įspūdžiais po konferencijos dalijosi dr. Alvydas Umbrasas.

Už dalyvavimą mokslinėje-praktinėje konferencijoje Terminologijos centro mokslininkas gavo padėką iš renginio organizatorių.