Kasmetinis tęstinis Lietuvių kalbos instituto leidinys.

Vyriausioji redaktorė Albina Auksoriūtė (Lietuvių kalbos institutas, humanitariniai mokslai)

Pristatome naują, 26-ąjį, žurnalo „Terminologija“ numerį. Šiame kasmet pasirodančiame leidinyje pristatomas pluoštas užsienio ir mūsų mokslininkų straipsnių. Kviečiame skaitytojus susipažinti su dr. Astos Mitkevičienės „Sujungiamasis ryšys terminuose: terminai su jungtukais ir (ar), ir (arba)“, dr. Alvydo Umbraso „Terminologija Lietuvių kalbos žodyne“, dr. Aušros Rimkutės-Ganusauskienės „Naujieji avalynės pavadinimai“ ir kitais ypatingais straipsniais, taip pat terminologijos istorijos tekstais bei recenzijomis, apžvalgomis ir kita informacija. Leidinį galite įsigyti Lietuvių kalbos instituto knygynėlyje. Daugiau informacijos el. p. .
TERMINOLOGIJA IR DABARTIS
TERMINOLOGIJA IR DABARTIS
TERMINOLOGIJA IR DABARTIS
TERMINOLOGIJA IR DABARTIS
TERMINOLOGIJA IR DABARTIS

Redaktorių kolegija:
Juris Baldunčiks (Ventspilio aukštoji mokykla, filologijos mokslai)
Valentina Dagienė (Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas, fiziniai mokslai)
Ágota Fóris (Karolio Gasparo universitetas, humanitariniai mokslai)
Sergiusz Grinev-Griniewicz (Balstogės universitetas, humanitariniai mokslai)
Rita Miliūnaitė (Lietuvių kalbos institutas, humanitariniai mokslai)
Algirdas Petras Stabinis (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai)
Sergej Šelov (Rusijos mokslų akademijos V. Vinogradovo rusų kalbos institutas, filologijos mokslai)
Alvydas Umbrasas (Valstybinė lietuvių kalbos komisija, humanitariniai mokslai)
Rasuolė Vladarskienė (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, humanitariniai mokslai)
Palmira Zemlevičiūtė (Lietuvių kalbos institutas, humanitariniai mokslai)

Pirmasis šio leidinio numeris pasirodė 1994 m. ir vadinosi Terminologijos vagosTerminologija 1–12 (1994–2005) – pradinis žurnalo gyvavimo tarpsnis. Nuo 13-ojo numerio Terminologija jau tarptautinis – lietuvių ir bendrosios lingvistinės terminologijos žurnalas, leidžiamas lietuvių, anglų, rusų kalbomis. Mokslinis profilis – terminologijos ir terminografijos teorija ir istorija; terminijos analizė, mokslinė tvarkyba ir norminimas; sąsajos su bendrinės kalbos leksikos norminimo teorija; mokslinio stiliaus terminologiniai ir leksikografiniai dalykai; mokslinės terminijos sąsajos su liaudies terminija. Žanrai – straipsniai (teoriniai ir tiriamieji), pastabos, recenzijos, apžvalgos, informacijos, anotuota terminų žodynų bibliografija.