(Lietuvių) Terminologija 26

Sorry, this entry is only available in Lithuanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

26 tomas

Turinys

TERMINOLOGIJA IR DABARTIS TERMINOLOGY AND THE PRESENT ТЕРМИНОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Elena Chiocchetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Terminology Work in South Tyrol: New Approaches, New Termbase, New Contents [Terminologijos darbas Pietų Tirolyje: nauji požiūriai, nauja terminų bazė, naujas turinys]

 

Dóra Mária Tamás, Eszter Sermann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Evaluation System for Online Terminological Databases [Internetinių terminų bazių vertinimo sistema]

 

Larissa Manerko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Knowledge Structures and Ways of Their Description in Cognitive Terminology Research [Žinių struktūros ir jų aprašymo būdai kognityvinės terminologijos tyrimuose]

 

Ana Ostroški Anić, Maja Lončar, Martina Pavić . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Extracting Lexical Units for Identifying Specialized Semantic Frames

[Leksinių vienetų išrinkimas specializuotiems semantiniams freimams nustatyti]

 

Asta Mitkevičienė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Sujungiamasis ryšys terminuose: terminai su jungtukais ir (ar), ir (arba) [Coordination in the Structure of Terms: Terms with Conjunctions ir (ar), ir (arba) “and (or)”]

 

Ramunė Vaskelaitė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Įvardžiuotinės formos makroekonomikos terminijoje: vartojimo dėsnin­ gumai ir svyravimų priežastys [Pronominal Forms in the Terminology of Macroeconomics: Usage Patterns and Reasons for Fluctuations]

 

Lina Rutkienė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Hibridiniai statybos terminijos dūriniai su klasikiniais prepoziciniais sietiniais kamienais [Hybrid Compounds with Classical Prepositive Bound Stems in the Terminology of Construction]

 

Alvydas Umbrasas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Terminologija Lietuvių kalbos žodyne [Terminology in the Dictionary
of the Lithuanian Language (Lietuvių kalbos žodynas)]

 

Aušra Rimkutė-Ganusauskienė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Naujieji avalynės pavadinimai [The New Names of Footwear]

Terminologija | 2019 | 26 3

 

Nijolė Bliūdžiuvienė, Violeta Černiauskaitė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Terminografijos plėtros kryptys Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje [Developments Trends of the Librarianship Terminography at the Martynas Mažvydas National Library of Lithuania]

 

TERMINOLOGIJOS ISTORIJA HISTORY OF TERMINOLOGY ИСТОРИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ

 

Lia Karosanidze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

The Main Principles of the Terminology Work of Old Georgian Translators in the 10th–11th Centuries [Senosios gruzinų kalbos vertėjų X–XI a. taikyti terminologijos principai]

 

Palmira Zemlevičiūtė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Bendrieji žmogaus lytinių organų pavadinimai XIX a. pab.–
XX a. pr. lietuvių gydytojų populiarinamuosiuose medicinos raštuose [Common Names of Human Genitals in the Popularized Medical Writings by Lithuanian Medical Doctors of the Late 19th and Early 20th Centuries]

 

RECENZIJOS, APŽVALGOS, INFORMACIJA, BIBLIOGRAFIJA REVIEWS, SURVEYS, INFORMATIONS, BIBLIOGRAPHIES РЕЦЕНЗИИ, ОБЗОРЫ, ИНФОРМАЦИЯ, БИБЛИОГРАФИЯ

 

Elektroninis ekonomikos terminų žodynas e-terminai.lt
[Electronic Dictionary of Economic Terms e­terminai.lt]
(Aušra Rimkutė-Ganusauskienė) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

 

Konferencija Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai
terminologijos lygmenys [Conference Scientific, Administrative
and Educational Dimensions of Terminology]

(ReginaKvašytė) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

 

Naujausi lietuviški terminų žodynai

[The Latest Lithuanian Terminological Dictionaries]
(Jolanta Gaivenytė-Butler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

 

Nurodymai autoriams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

 

Guidelines for Contributors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

 

Требования к авторам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291