Terminologija 20

Terminologija 20 (PDF)

TURINYS

 

Terminologija 20

Terminology 20

Терминология 20

 

TERMINOLOGIJA IR DABARTIS

TERMINOLOGY AND THE PRESENT

ТЕРМИНОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Heribert Picht

Concepts as Reflection of Societal Changes  

 

Sergiusz Griniewicz

Terminological Activities: Principles and Perspectives 

 

Stasys Keinys

Dėl mokslo terminų vienareikšmiškumo supratimo 

 

Irena Markievicz, Erika Rimkutė 

Švietimo ir mokslo terminų žodynas ir ontologija 

 

Ágota Fóris, Péter Gaál 

Lexicography, Terminography and the Role of New Mobile Devices in Teaching Terminology  

 

Anita Nuopponen 

Follow @TermList on Twitter!  Social Media as a Tool for Terminological Information and Activities  

 

Alvydas Umbrasas

Lietuvos Respublikos terminų bankas: 10 metų po įstatymo priėmimo 

Regina Kvašytė

Lietuvių ir latvių kalbų terminų su šaknimi termin- mikrosistema

 

 

TERMINOLOGIJOS ISTORIJA

HISTORY OF TERMINOLOGY

ИСТОРИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ

Palmira Zemlevičiūtė

Pirmasis Lietuvos medicinos mokslo žurnalas ir lietuviškoji medicinos terminija 

 

Albina Auksoriūtė

Rankraštinis Lauryno Ivinskio nomenklatūrinių pavadinimų sąrašėlis 

 

Asta Mitkevičienė 

Terminologijos komisijos (1921–1926) vaidmuo lietuvių literatūros mokslo terminijos istorijoje 

Robertas Stunžinas 

Pastatų konstrukcijų liaudies terminija 

PASTABOS, SVARSTYMAI, SIŪLYMAI 

REMARKS, CONSIDERATIONS, SUGGESTIONS 

ЗАМЕЧАНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Terminas prie termino. IX (Jonas Klimavičius) 

 

RECENZIJOS, APŽVALGOS, INFORMACIJA, BIBLIOGRAFIJA 

REVIEWS, SURVEYS, INFORMATIONS, BIBLIOGRAPHIES 

РЕЦЕНЗИИ, ОБЗОРЫ, ИНФОРМАЦИЯ, БИБЛИОГРАФИЯ

Tarptautinė mokslinė konferencija Terminologija ir terminografija: raida, aktualijos, perspektyvos (Asta Mitkevičienė)

Naujausi lietuviški terminų žodynai (Jolanta Gaivenytė-Butler)

Terminologijos 11–20 numerių skelbinių antraščių rodyklė (Adelė Noreikaitė)

Terminologui Jonui Klimavičiui – 75 

Vladimir Moisseyevitch Leitchik (06-11-1928 – 23-07-2013)(Serguey Shelov, Larissa Manerko)

Nurodymai autoriams 

Guidelines for contributors 

Требования к авторам