Terminologija 19

Terminologija 19 (pdf)

TURINYS

TERMINOLOGIJA IR DABARTIS

Christian Galinski, Blanca Stella Giraldo Pérez Content interoperability as a prerequisite for re-using and re-purposing items of structured content as learning objects in eLearning – Seen under a standardisation perspective    6

Klaus-Dirk Schmitz Using international standards for terminology exchange    33

Marek Weber Multi-word patterns in the corpus of Information and Communication Technology. Terminological bundles in the genre – ‘Textbooks in ICT’    39

Erika Rimkutė Automatinis švietimo ir mokslo terminų nustatymas lingvistiniais metodais    54

Nijolė Bliūdžiuvienė Dokumentinės komunikacijos lietuviškieji terminologiniai ištekliai    70

Rasuolė Vladarskienė Metaforiniai ekonomikos terminai    83

 

TERMINOLOGIJOS ISTORIJA

Linda Kurmiņa Methods of plant name formation used in the works by Jānis Ilsters   94

Palmira Zemlevičiūtė Morfologiniai anatomijos terminų variantai XVI–XVIII a. lietuvių leksikografijoje    105

Aušra Rimkutė 1883–1916 metų katekizmų religinių vietų pavadinimai    125

Alvydas Umbrasas Rankraštinio teisės terminų žodyno (1920 m.) lietuviški dvižodžiai terminai    143

Solvita Labanauskienė Janio Endzelyno terminologinės įžvalgos    173

Robertas Stunžinas Ūkinių pastatų liaudies terminija    184

 

PASTABOS, SVARSTYMAI, SIŪLYMAI

Terminas prie termino. VIII (Jonas Klimavičius)    200

 

RECENZIJOS, APŽVALGOS, INFORMACIJA, BIBLIOGRAFIJA

Terminotic applications in the Republic of Moldova (Inga Druţă,Gabriela Şaganean)    224

YouCat: lietuviškas jaunimo katekizmas (Aušra Rimkutė)    234

О Третьем Международном симпозиуме Терминология и знание (Сергей Шелов, Алексей Цумарев)   241

Tarptautinė mokslinė konferencija Kalbos gramatinė ir leksinė sistema, jos funkcionalumas ir normatyvumas (Solvita Labanauskienė)    247

Robertas Stunžinas. Statybos liaudies terminai: daktaro disertacija (Solvita Labanauskienė)    252

Disertacija apie Tautos Atgimimo laikų lietuviškų katekizmų religijos terminus (Stasys Keinys)    255

Naujausi lietuviški terminų žodynai (Jolanta Gaivenytė-Butler)     263