Terminologija 18

TERMINOLOGIJA IR DABARTIS

Heribert Picht The science of  terminology: history and evolution  6

Sergiusz Griniewicz Terminological methods in the history of terminology science  27

Valentīna Skujiņa, Ilze Irēna Ilziņa The development of Latvian terminology under the impact of translation  43

Ágota Fóris Terminology and text linguistics  51

Solvita Labanauskienė Baltijos šalių floros lietuviškų ir latviškų augalų genčių vardų vedyba  66

 

 

TERMINOLOGIJOS ISTORIJA

Albina Auksoriūtė Terminologijos komisijos (1921–1926) veiklos apžvalga  80

Palmira Zemlevičiūtė Keleivio straipsnių apie sveikatą terminai  92

Alvydas Umbrasas Rankraštinio teisės terminų žodyno (1920 m.) sandara  109

Robertas Stunžinas Gyvenamojo namo ir pagrindinių jo dalių rūšiniai liaudies terminai  142

Diana Šilobritaitė Petro Vileišio aritmetikos vadovėlio Keturi svarbiausiejie veikalai aritmētikos terminai  154

PASTABOS, SVARSTYMAI, SIŪLYMAI, SMULKMENOS

Terminas prie termino. VII (Jonas Klimavičius)  166

 

 

RECENZIJOS, APŽVALGOS, INFORMACIJA, BIBLIOGRAFIJA

18-asis Europos specialiosios kalbos simpoziumas Special Language and Innovation in Multilingual World (Albina Auksoriūtė)  194

Terminologijos renginiai Lietuvių kalbos institute (Jolanta Gaivenytė-Butler, Diana Šilobritaitė)  198

Projektas Meta-Nord Lietuvoje (Audronė Bielevičienė, Aurelija Tamulionienė)  204

Naujausi lietuviški terminų žodynai (Jolanta Gaivenytė-Butler) 206

Stasiui Keiniui – 75  212