Terminologija 17

TERMINOLOGIJA IR DABARTIS

Sergiusz Griniewicz Terminology and language policy (towards establishing rudiments of linguopolitology)  6

Willy Martin The role of cognitive modelling in general and that of frames in particular in terminology theory and practise  21

Marta Grane Franch Terminology for the Catalan language: 25 years of TERMCAT  35

Robertas Stunžinas Statybos liaudies ir mokslo terminijos bendrybės ir skirtybės  42

Solvita Labanauskienė Sudurtinių lietuviškų ir latviškų augalų genčių vardų darybos ypatumai  54

Diana Šilobritaitė Informatikos ir kompiuterių įrangos žodynėlių terminijos skirtybės  68

 

TERMINOLOGIJOS ISTORIJA

Stasys Keinys Mintys apie didelį kalbininką ir terminologą Joną Jablonskį  80

Aušra Rimkutė Jono Jablonskio religijos leksikos taisymai  93

Palmira Zemlevičiūtė Lauryno Ivinskio kalendorių vienažodžių ligų pavadinimų kilmė ir daryba  101

Rita KatelytėStasys Keinys M. Reinio psichologijos terminų ir jų dėmenų daryba 111

Robertas Stunžinas Gyvenamojo namo ir pagrindinių jo dalių liaudies terminijos sinonimija 130

 

PASTABOS, SVARSTYMAI, SIŪLYMAI, SMULKMENOS

Terminas prie termino. VI (Jonas Klimavičius)  144

 

RECENZIJOS, APŽVALGOS, INFORMACIJA, BIBLIOGRAFIJA

A. Umbrasas. Lietuvių teisės terminija 1918–1940 metais: pagrindinių kodeksų terminai (Diana Šilobritaitė)  152

A. Sliesaravičius, J. Lazauskas., V. Stanys, St.  Keinys., G. Klimovienė. Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas (Jolanta Gaivenytė-Butler)  155

Nacionalinė mokslinė konferencija Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas, skirta Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms (Diana Šilobritaitė)  164

Tarptautinis terminologijos simpoziumas Terminology for Europeans (and beyond) (Albina Auksoriūtė)  167

Tarptautinė mokslinė konferencija Presenting terminology and knowledge engineering resources online: models and challenges(Jolanta Gaivenytė-Butler) 172

Tarptautinė mokslinė konferencija No vārda līdz vārdnīcai (Nuo žodžio prie žodyno) (Aušra Rimkutė, Anita Butāne)  178

Naujausi lietuviški terminų žodynai (Jolanta Gaivenytė-Butler) 183