Terminologija 16

TURINYS

TERMINOLOGIJA IR DABARTIS

Heribert Picht The seven pillars of terminology  8

Сергей Шелов К характеристике родовидовой и целочастичной структуры лингвистической терминологии 23

Igor Kudashev Improving compatibility of terminological collections with a bridging classification of data categories 36

Regina Kvašytė Tautinės realijos: pavadinimai, terminai ir jų vartojimas 56

Robertas Stunžinas Daugiareikšmiai ir homoniminiai statybos liaudies terminai 68

Solvita Labanauskienė Lietuvių ir latvių augalų vardai Aplinkos apsaugos žodyne EnDic2004  93

TERMINOLOGIJOS ISTORIJA

Jonas Klimavičius Iš sporto terminijos istorijos: antikizmai, istorizmai ir modernizmai – anachronizmai 116

Palmira Zemlevičiūtė Varpo medicinos straipsnių terminai 154

Diana Šilobritaitė Pirmojo lietuviško aritmetikos uždavinyno terminai 186

Rita Katelytė Mečislovo Reinio laisvai versto Psichologijos vadovėlio psichologijos terminų reikšmė ir kilmė 198

 

PASTABOS, SVARSTYMAI, SIŪLYMAI, SMULKMENOS

Kai kurių fizikos terminų raida (Angelė Kaulakienė) 218

Lietuviškų terminų žodynų leidyba 1998–2008 metais (Jolanta Gaivenytė-Butler) 252

 

RECENZIJOS, APŽVALGOS, INFORMACIJA, BIBLIOGRAFIJA

A. Kaulakienė. Lietuvių fizikos terminijos raida (Albina Auksoriūtė) 268
V. Buivydienė, R. Žukienė. Aiškinamasis svarbiausių literatūros ir kalbotyros terminų žodynėlis (Diana Šilobritaitė) 273

Computer Bild Lietuva portalo žodynėlio terminai (Aušra Rimkutė) 277

Mokslinė konferencija Kalbos teorija ir praktika (Sigita Stankevičienė) 282

Tarptautinė mokslinė konferencija Terminologija ir specialioji leksika: vartosena ir sistema (Aušra Rimkutė) 287

Palmiros Zemlevičiūtės disertacija Lietuvių medicinos terminologijos raida XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje (Diana Šilobritaitė) 289

Naujausi lietuviški terminų žodynai (Jolanta Gaivenytė-Butler) 292

Žymus terminologijos vagavarys: 75-ųjų Kazimiero Gaivenio gimimo metinių proga (Stasys Keinys) 302