Terminologija 14

Terminologija 14 6

 

TERMINOLOGIJA IR DABARTIS

Владимир Лейчик. Три возраста термина 10

Сергей Гринев-Гриневич. О принципах создания терминологических словарей 20

Anna-Lena Bucher. Terminology work the Swedish way 37

Ágota Fóris. Terminology and social-economic globalization 49

Jonas Klimavičius. Kas esamybė, o kas reikiamybė – tikra ar formali 61

 

TERMINOLOGIJOS ISTORIJA

Albina Auksoriūtė. Lauryno Ivinskio keturkalbio žodyno terminai 72

Angelė Kaulakienė. Profesoriaus Povilo Brazdžiūno Bendrosios fizikos vadovėlio (1960-1965) terminija 92

Asta Mitkevičienė. Iš lietuvių literatūros mokslo terminijos istorijos: XIX amžius 110

Robertas Stunžinas. 1910-1937 m. lietuviškoji statybos terminija (iš turimų išteklių) 125

Aušra Rimkutė. Kai kurie sinoniminių religijos terminų vartosenos atvejai katekizmuose (XVI a. ir XIX a. galas – XX a. pradžia) 135

Diana Šilobritaitė. Vienažodžių matematikos terminų sinonimija matematikos vadovėliuose (1910-1940) 146

 

PASTABOS, SVARSTYMAI, SIŪLYMAI, SMULKMENOS

Terminas prie termino. IV (Jonas Klimavičius) 160

 

RECENZIJOS, APŽVALGOS, INFORMACIJA, BIBLIOGRAFIJA

С. В. Гринев-Гриневич, В. П. Гринева, Л. П. Минкова, Т. Г. Сконюк.

Указатель терминологических диссертаций (Jonas Klimavičius) 174

Lietuvių terminologijos disertacijos (Aušra Rimkutė) 179

Tarptautinė mokslinė konferencija Current trends in terminology (Jolanta Gaivenytė-Butler) 188

Mokslinė konferencija Kalbos teorija ir praktika (Aušra Rimkutė) 194

Mokslinė konferencija Globalizacija: vertimas, skolintos ir tautinės terminijos problemos (Solvita Labanauskienė) 198

Kvalifikaciniai kursai Aktualūs šiuolaikinės terminologijos klausimai (Jolanta Gaivenytė-Butler) 202

Terminologija letonikos II kongrese (Anita Ščucka) 207

Naujausi lietuviški terminų žodynai (Jolanta Gaivenytė-Butler) 209

Žymioji latvių terminologė Valentīna Skujiņa (Solvita Labanauskienė) 216