Terminologija 13

Terminologija 13 6

 

TERMINOLOGIJA IR DABARTIS

 

Sergiusz Grinievicz. Terminology in the era of globalisation 10

Valentīna Skujiņa et al. Terminology standards in the aspect of harmonization for international term database 17

Сергей Шелов. Номенклатура versus терминология (три подхода к выделению номенклатурных наименований) 33

Jonas KlimavičiusSukti, vyti, vynioti ir jų vedinių sinonimija ir polisemija gyvojoje kalboje, norminimo ir terminizacijos bandymai 48

Robertas Stunžinas. Lietuviški metaforiniai statybos terminai 62

 

 

TERMINOLOGIJOS ISTORIJA

 

Angelė Kaulakienė. Pirmojo lietuviško aukštosios mokyklos fizikos vadovėlio terminija 76

Alvydas Umbrasas. Teisės terminai su šaknimi teis– 1918–1940 m. Lietuvos kodeksuose 97

Palmira Zemlevičiūtė. XIX a. pabaigos lietuvių medicinos terminijos šaltiniai ir jų terminai 116

Asta Mitkevičienė. Literatūros mokslo terminų antonimija 1922–1942 m. 134

Aušra Rimkutė. Religijos terminijos tvarkyba Draugijoje 149

Vincentas Drotvinas. Iš etnonimų istorijos 160

 

 

PASTABOS, SVARSTYMAI, SIŪLYMAI, SMULKMENOS

 

Terminas prie termino. III (Jonas Klimavičius) 172

Santrumpos terminijoje (Gintautas Grigas) 194

 

 

RECENZIJOS, APŽVALGOS, INFORMACIJA, BIBLIOGRAFIJA

 

Rūta Vainienė. Ekonomikos terminų žodynas (Jonas Klimavičius) 202

Vida Stravinskienė. Ekologijos ir aplinkotyros žodynėlis (Asta Mitkevičienė) 207

Pabaltijo tautų terminologijos problemos ir Europos Sąjunga (Robertas Stunžinas) 213

Tarptautinė terminologijos konferencija Tautinių kalbų terminologija ir globalizacija (Albina Auksoriūtė) 218

Tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija Norminamoji ir aprašomoji terminologija (Aušra Rimkutė) 225

Kalbos kultūros ir terminologijos konferencija Taline (Albina Auksoriūtė) 228

Terminologijos seminaras Lietuvių terminologijos raidos bruožai ir dabartinė būklė (Aušra Rimkutė) 232

Kvalifikaciniai kursai Baltijos šalių jaunųjų terminologų vasaros kvalifikacinė mokykla (Robertas Stunžinas) 236

Naujausi lietuviški terminų žodynai (Jolanta Gaivenytė-Butler, Adelė Noreikaitė) 239

Terminologas Stasys Keinys (Aušra Rimkutė) 246