Tarptautinė mokslinė konferencija „Pranciškus Skorina ir Renesanso knygos kultūra. Skorinos „Mažajai kelionių knygelei“ ‒ 500“

This page is only available in Lithuanian.

Rugsėjo 22–23 d. Lietuvos mokslų akademijoje vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Pranciškus Skorina ir Renesanso knygos kultūra. Skorinos Mažajai kelionių knygelei ‒ 500“. Ji skirta spaudos pradžios Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Rytų Europoje 500-ųjų metinių sukakčiai paminėti.

Konferencijoje 38 pranešimus skaitys įvairioms mokslinėms mokykloms atstovaujantys 16 šalių tyrėjai, tarp kurių ir Lietuvių kalbos instituto mokslininkai:

  • doc. habil. dr. Ilja Lemeškinas „Iš Prahos į Vilnių. Mažosios kelionių knygelės spausdinimo ar užbaigimo laikas ir vieta“,
  • prof. habil. dr. Sergejus Temčinas „Pranciškaus Skorinos Mažosios kelionių knygelės spausdinimo vieta: naujos prielaidos“,
  • dr. Nadežda Morozova „Supraslio vienuolyno Skaitomųjų minėjų komplektas iš Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos fondų“,
  • dr. Marina Čistiakova „Apie senovės bulgarų vertimų recepcijos problemą rytų slavų knygų tradicijoje: pamokymų iš Antiocho Pandekto versijos Prologe“.

Konferenciją organizuoja Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedra ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka bendradarbiaujant su užsienio ir Lietuvos partneriais – pasauline Autorystės, skaitymo ir leidybos istorijos draugija (Society for the History of Authorship, Reading and Publishing, SHARP), Prahos Karolio universitetu, Lietuvių kalbos institutu, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu bei Lietuvos mokslų akademija.

Konferencija vyks hibridiniu būdu (gyvai ir nuotoliu) lietuvių ir anglų kalbomis su sinchroniniu vertimu. Norintieji dalyvauti konferencijoje kviečiami registruotis iki rugsėjo 20 d. adresu http://www.ibsc2022.kf.vu.lt/dalyviu-registracija/

Konferencijos programa ir daugiau informacijos apie renginį:  http://www.ibsc2022.kf.vu.lt/.