Tarmių tekstynas „Akmenės apylinkių tekstai“

„Akmenės apylinkių tekstai“ yra aštuntasis „Tarmių tekstyno“ serijos leidinys, kurį sudaro knyga ir kompaktinė plokštelė. Šioje knygoje bendrai aprašomos Akmenės apylinkių šnektos ypatybės, atskirai aptariami ypatingesni, ypač su vokalizmu susiję dalykai, būdingesni tam tikriems šnektos punktams. Naujosios Akmenės geolektas glaustai aprašomas atskirame skyriuje.

Visi tarminiai tekstai nauji, iki šiol niekur neskelbti. Dauguma įrašų daryta 2017 metais vykdant „Tarmių tekstyno“ projektą. Kalbinti vietiniai Akmenės miestelio, Akmenės II kaimo, Agluonų, Kivylių, Klykolių, Vegerių, Menčių gyventojai, čia gimę ir augę.

Leidinyje pirmą kartą teikiami Naujosios Akmenės tekstai. Šis daugiakultūris ir daugiakalbis, iš esmės betarmis miestas prašosi atskiros studijos. Čia jau susiformavęs tam tikras geolektas, kiek leidžia teigti pirminiai stebėjimai, nedaug ką paveldėjęs iš šiaurės žemaičių tarmės.

Tarmių tekstyno „Akmenės apylinkių tekstai“ turinys (PDF).

Knygą sudarė, įvadą ir komentarus parengė Lina Murinienė. Kompaktinę plokštelę sudarė Simona Vyniautaitė.  Kompaktinę plokštelę programavo Evaldas Ožeraitis. Recenzavo prof. dr. Birutė Jasiūnaitė ir doc. dr. Juozas Pabrėža. Leidinio ir kompaktinės plokštelės rengimą bei leidybą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

Leidinį galima įsigyti Lietuvių kalbos instituto knygynėlyje ir didžiuosiuose Lietuvos knygynuose. Daugiau informacijos – el. p. .