Sveikiname habil. dr. Mirosławą Jankowiaką tapus geriausios mokslo monografijos konkurso nugalėtoju

Geolingvistikos centro vyresnysis mokslo darbuotojas habil. dr. Mirosławas Jankowiakas tapo Melecjuszo Smotryckio konkurso, kurį globoja Varšuvos universiteto rektorius, nugalėtoju. 2023 m. gruodžio 4 d. jam buvo įteiktas apdovanojimas už geriausią mokslo monografiją iš baltarusių ir ukrainiečių kultūros srities. Monografija Lexikum běloruských nářečí v Litvě. Jazykové dědictví balto-slovanského pomezí = Leksyka gwar białoruskich na Litwie. Dziedzictwo językowe pogranicza bałtycko-słowiańskiego išleista 2022 m. Prahoje.

Vertinimo komisija palankiai įvertino neginčijamus monografijos privalumus: joje išsamiai atskleista baltų ir slavų paribio specifika, pateiktas visapusis požiūris į kelių tautų kalbinį paveldą ir, atsižvelgiant į kultūrinius kontekstus, pristatyta leksika.

Daugiau informacijos rasite čia.

Nuoširdžiai sveikiname kolegą!

Dalijamės apdovanojimo įteikimo akimirkomis.