Sveikiname dr. Birutę Triškaitę, kuriai buvo paskirta 2022 m. Martyno Mažvydo premija!

Sveikiname Lietuvių kalbos instituto Raštijos paveldo tyrimų centro vadovę, vyresniąją mokslo darbuotoją dr. Birutę Triškaitę ir jos kolegę Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Senosios literatūros skyriaus vyresniąją mokslo darbuotoją doc. dr. Žavintą Sidabraitę – mokslininkėms buvo paskirta 2022 m. Martyno Mažvydo premija už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui. Šia premija laureatės įvertintos už 2018–2022 m. Prūsijos (Mažosios) Lietuvos XVI–XVIII a. raštijos tyrimus.