Susitikimas su prof. habil. dr. Danguole Mikulėniene Kupiškio etnografiniame muziejuje

Balandžio 21 d. Kupiškio etnografijos muziejuje vyko susitikimas „Tarpukario lituanistika: žmonės ir likimai“ su prof. habil. dr. Danguole Mikulėniene, neseniai išleidusia studiją Lietuvių kalbos instituto istorija 1: Lietuvių kalbos ir kalbotyros institucionalizacija.

Kupiškio etnografinio muziejaus direktorė Jūra Sigutė Jurėnienė dėkojo prof. habil. dr. Danguolei Mikulėnienei už susitikimą: „Mes esame labai dėkingos už tokį prasmingą susitikimą, juolab kad tarpukario laikotarpis mūsų studijų laikais nebuvo akcentuojamas, o ir žinių tikrai neturėjome arba jos buvo labai ribotos, todėl ši tema šiandienos kontekste ir svarbi, ir aktuali.“

Knygos autorė papasakojo ne tik apie Lietuvių kalbos instituto pradžią, bet ir apie jame dirbusius, tačiau šiandien gerokai primirštus žmones. Tarp jų – ir žodynininkas kupiškėnas Pranas Gerulis (1898–1972), 1931–1935 m. dirbęs didžiojo Lietuvių kalbos žodyno redakcijoje. Jo nuotrauka pateko į knygą iš Kupiškio etnografijos muziejaus fondų.