AUTORIUS PAVADINIMAS METAI KAINA
Čižikienė N.,

Genelytė-Gritėnienė A.,

Urnėžiūtė R. (sud.)

Atsiminimai apie Vytautą Vitkauską 2015 10,00
Dini P. U. Baltų filologijos studijos 2010 12,00
Bilkis L. (red.) Baltų onomastikos tyrimai 2006 5,00
Blažienė G.,

Ragauskaitė A. (sud.)

Baltų onomastikos tyrimai 2 2011 6,00
Holvoet A.,

Mikulskas R. (red.)

Daiktavardinio junginio tyrimai 2006 3,00
Gelumbeckaitė J.,

Gippert J.

Das Baltikum im sprachgeschichtlichen Kontext der europaischen Reformation 2005 8,00
Leskauskaitė A.,

Meiliūnaitė V. (sud.)

Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika 2009 6,00
Holvoet A.,

Mikulskas R. (red.)

Gramatinių funkcijų tyrimai 2005 3,00
Mikulėnienė D. (vyr. red.)

Ambrazas S.,

Grumadienė L.,

Mikulėnienė D. (sud.)

Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos I 2005 4,00
Mikulėnienė D. (vyr. red.)

Ambrazas S.,

Mikulėnienė D. (sud.)

Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos II 2008 6,00
Meiliūnaitė V. (vyr. red.)

Meiliūnaitė V.,

Čepaitienė A. (sud.)

Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos III 2015 6,00
Mikulėnienė D. (vyr. red.),

Ragaišienė V.,

Meiliūnaitė V. (sud.)

Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos IV 2015 6,00
Senkus J. Kalbotyros darbai 2006 12,00
Petrokienė R. (sud.) Leksikografija ir leksikologija 1: aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų aktualijos 2006 5,00
Šimėnaitė Z. (vyr. red.)

Sakalauskienė V.,

Auksoriūtė A. (sud.)

Leksikografija ir leksikologija 2 2010 6,00
Šimėnaitė Z. (vyr. red., sud.) Leksikografija ir leksikologija 3 2013 6,00
Petrokienė R. (sud.) Leksikografija ir leksikologija 4 2014 6,00
Gritėnienė A. (sud.) Leksikografija ir leksikologija 5 2015 6,00
Leksikografijos centras (sud.) Leksikografijos ir leksikologijos problemos 2003 5,00
Lyberis A. Leksikografijos teorija ir praktika 2009 15,00
Keinys S. Lietuvių terminologijos raida 2012 12,00
Strungytė-Liugienė I. Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos dialogas: surinkimininkų judėjimas Prūsijos Lietuvoje 2019 18,00
Auksoriūtė A. (ats.red., sud.) Pabaltijo tautų terminologijos problemos ir Europos Sąjunga 2005 2,00
Auksoriūtė A. (vyr. red., sud.) Priešaušrio mokslas, kultūra ir tradicijos 2012 9,00
Gritėnienė A., Petrokienė R. Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir pokyčiai 2018 10,00
Girčienė J. (sud.) Skoliniai ir bendrinė lietuvių kalba 2004 4,00
Morozova N. (sud.) Slavianskaja pismenost Velikovo Kniažestva Litovskovo 2014 10,00
Kniūkšta P. Tarp meninės kalbos ir gramatikos 2017 10,00
Auksoriūtė A. (sud.),

Keinys S. (red.)

Terminologijos istorijos ir dabarties problemos 2004 4,00
Berg-Olsen S. (red.) The Baltic languages and the Nordic countries (anglų kalba) 2009 3,00
Čermák F.,

Marcinkevičienė R.,

Rimkutė E.,

Zabarskaitė J.

TheThird Baltic Conferenceon HUMAN LANGUAGE TECHNOLOGIES (anglų kalba) 2008 8,00
Kalėdienė L. Valerijus Čekmonas: kalbų kontaktai ir sociolingvistika 2018 15,00
Sabaliauskaitė D., Zabarskaitė J. (sud.) Vladimiras Toporovas ir Lietuva 2008 10,00
Balašaitis A. Žodžiai ir žodynai 2018 8,00