Autorius Pavadinimas Kaina Eur
Čižikienė N., Genelytė-Gritėnienė A. Urnėžiūtė R. (sud.) Atsiminimai apie Vytautą Vitkauską 10,00
Dini P. U. Baltų filologijos studijos 12,00
Bilkis L. (red.) Baltų onomastikos tyrimai 5,00
Auksoriūtė A. (sud.), Keinys S. (ats.red.) Baltų onomastikos tyrimai 2 6,00
Holvoet A., Mikulskas R. (red.) Daiktavardinio junginio tyrimai 3,00
Gelumbeckaitė J., Gippert J. Das Baltikum im sprachgeschichtlichen Kontext der europaischen Reformation 8,00
Leskauskaitė A., Meiliūnaitė V. (sud.) Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika 6,00
Holvoet A., Mikulskas R. (red.) Gramatinių funkcijų tyrimai 3,00
Mikulėnienė D. (vyr. red.), Ambrazas S., Grumadienė L., Mikulėnienė D. (sud.) Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos I 4,00
Mikulėnienė D. (vyr. red.), Ambrazas S., Mikulėnienė D. (sud.) Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos II 6,00
Meiliūnaitė V. (vyr. red.), Meiliūnaitė V., Čepaitienė A. (sud.) Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos III 6,00
Mikulėnienė D. (vyr. red.), Ragaišienė V., Meiliūnaitė V. (sud.) Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos IV 6,00
Senkus J. Kalbotyros darbai 12,00
Petrokienė R. (sud.) Leksikografija ir leksikologija 1: aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų aktualijos 5,00
Šimėnaitė Z. (vyr. red.), Sakalauskienė V., Auksoriūtė A. (sud.) Leksikografija ir leksikologija 2 6,00
Šimėnaitė Z. (vyr. red., sud.) Leksikografija ir leksikologija 3 6,00
Petrokienė R. (sud.) Leksikografija ir leksikologija 4 6,00
Gritėnienė A. (sud.) Leksikografija ir leksikologija 5 6,00
Leksikografijos centras (sud.) Leksikografijos ir leksikologijos problemos 5,00
Lyberis A. Leksikografijos teorija ir praktika 15,00
Keinys S. Lietuvių terminologijos raida 12,00
Auksoriūtė A. (ats.red., sud.) Pabaltijo tautų terminologijos problemos ir Europos Sąjunga 2,00
Auksoriūtė A. (vyr. red., sud.) Priešaušrio mokslas, kultūra ir tradicijos 9,00
Girčienė J. (sud.) Skoliniai ir bendrinė lietuvių kalba 4,00
Morozova N. (sud.) Slavianskaja pismenost Velikovo Kniažestva Litovskovo 10,00
Kniūkšta P. Tarp meninės kalbos ir gramatikos 10,00
Auksoriūtė A. (sud.),

Keinys S. (red.)

Terminologijos istorijos ir dabarties problemos 4,00
Berg-Olsen S. (red.) The Baltic languages and the Nordic countries (anglų kalba) 3,00
Čermák F., Marcinkevičienė R., Rimkutė E., Zabarskaitė J. TheThird Baltic Conferenceon HUMAN LANGUAGE TECHNOLOGIES (anglų kalba) 8,00
Sabaliauskaitė D., Zabarskaitė J. (sud.) Vladimiras Toporovas ir Lietuva 10,00