Lietuvių kalbos instituto mokslininkės stažavo Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos studijų institute

Lietuvių kalbos instituto direktoriaus pavaduotoja, Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Vilija Sakalauskienė, Slavistikos instituto direktorė prof. hab. dr. Anna Zielińska, Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro vadovė prof. dr. Danguolė Mikulėnienė, Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos instituto mokslininkė prof. hab. dr. Zofia Sawaniewska-Mochova.

2019 m. rugsėjo 16–29 d. Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro vadovė prof. dr. Danguolė Mikulėnienė ir Instituto direktoriaus pavaduotoja, Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Vilija Sakalauskienė stažavo Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos studijų institute. Mokslinio vizito metu buvo susipažinta su Instituto moksline veikla, aptarti bendrų mokslinių projektų ir renginių klausimai, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp institutų.

Slavistikos studijų instituto leidžiamus mokslo žurnalus galima rasti www.ispan.waw.pl/journals/

Mokslininkės taip pat dalyvavo XXIII mokslo festivalyje, vykusiame rugsėjo 22–29 d. Lenkijos mokslų akademijoje.

XXIII Varšuvos mokslo festivalis Lenkijos mokslų akademijoje.