Skelbiamas filologijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas!

Nuo 2018 m. balandžio 3 d. iki 2018 m. balandžio 27 d. priimami prašymai dalyvauti filologijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkurse!

Disertacijų tematikų konkursas

Kalbotyros krypties tematikos:

 • Tekstynų lingvistika ir kalbos technologijos [Corpus Linguistics and Language Technologies];
 • Etnolingvistika [Ethnolinguistics];
 • Lietuvių kalbos ir kalbotyros istorija, rašytinis kalbos paveldas [History of the Lithuanian Language and Linguistics, Research on the Lithuanian Written Heritage];
 • Socialinė ir psichologinė lingvistika [Social and Psychological Linguistics];
 • Semantika ir pragmatika [Semantics and Pragmatics];
 • Teksto lingvistika, stilistika ir poetika [Text Linguistics, Stylistics and Poetics];
 • Kalbos struktūra, vartosenos ir normos tyrimai (kalbos politika) [Language Structure, Research into Usage and Standards (Language Policy)];
 • Kalbų ir kultūrų ryšiai [Linguistic and Cultural Relations].

Literatūroslogijos tematikos:

 • Literatūros istorija ir kultūros kontekstai [Literary History and Cultural Contexts];
 • Komparatyvistinės ir interdisciplininės literatūros [Comparative and Interdisciplinary Literature Studies];
 • Literatūros tyrimo metodologijų problemos [Methodological Issues in Literary Research];
 • Vaikų ir jaunimo literatūros problemos [The Issues of Children’s and Youth Literature];
 • Literatūrinio vertimo ir teorijos metodologija [Literary Translation, Theory and Methodology]

Siūlomų disertacijų tematikos turi atitikti doktorantūros institucijų tyrimų kryptis. Kartu su tematika būtina nurodyti potemę (arba galimą disertacijos temą). Disertacijų tematikas gali siūlyti mokslininkai arba mokslinių tyrimų grupės. Disertacijų tematikų konkursui pateikiamas Disertacijos tematikos ir potemės pristatymas.

Doktorantų vadovų konkursas

Kandidatas į doktoranto vadovus turi atitikti ne žemesnius nei vyresniojo mokslo darbuotojo reikalavimus [1] bei dalyvauti doktorantūros procese, tarptautinėje mokslinėje-ekspertinėje veikloje. Mokslininkas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams (įskaitant ir esančius akademinėse atostogose).

Doktorantų vadovų konkursui pateikiami šie dokumentai:
–   Prašymas dalyvauti konkurse
–   Gyvenimo aprašymas
–   Mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašas
[1] Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. VII-71, 4.2 punkto reikalavimai.

Komiteto sprendimas dėl laimėjusių disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų bus priimtas iki 2018 m. gegužės 18 d.

Dokumentai disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursui priimami:

Vytauto Didžiojo universitetas Donelaičio g. 52-303 kab., Kaunas.
Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė
Tel. (8 37) 209 815, +370 619 21615
El. paštas .
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00.
Klaipėdos universitetas

 

 

Herkaus Manto g. 84-301, Klaipėda.
Kontaktinis asmuo – Vita Jušienė
Tel. (8 46) 39 8932
El. paštas  
Dokumentų priėmimo laikas: 8.00–16.00 val.
Šiaulių universitetas
 
Vilniaus g. 88, Šiauliai.
Kontaktinis asmuo – Daiva Korsakienė
Tel. (8 41) 59 5821
El. paštas .
Dokumentų priėmimo laikas: 8.00–16.00 val.
Lietuvių kalbos institutas

 

P. Vileišio g. 5-155, Vilnius
Kontaktinis asmuo – Aurelija Tamulionienė
Tel. (8 5) 234 71 94
El. paštas:
Dokumentų priėmimo laikas: 9:00–15.00 val.